Aldersgrenser i arbeidslivet

Reglene om aldersgrenser som trådte i kraft 1. juli 2015 innebærer at alle virksomheter i privat sektor nøye må vurdere om det er behov for å avvike fra hovedregelen om 72 års aldersgrense. Homble Olsby har lang erfaring med å bistå våre klienter i saker om aldersgrenser.

1 Generelt

Reglene i arbeidsmiljøloven om aldersgrenser trådte i kraft fra 1. juli 2015 og innebærer for det første at den alminnelig aldersgrense heves fra 70 til 72 år. Videre er adgangen til å fastsette lavere «bedriftsinterne» aldersgrenser innskjerpet. 

Regelverket om aldersgrenser følger dels av arbeidsmiljøloven § 15-13a (opphør grunnet alder) og dels av § 13-3 (2) om forskjellsbehandling blant annet på grunn av alder. Sistnevnte bestemmelse bygger på bestemmelser i et EU-direktiv og betyr at også rettskilder fra EU er relevante når norske domstoler skal ta stilling til tolkingsspørsmål knyttet til reglene om aldersgrenser og forskjellsbehandling på grunn av alder.

2 Varsel ved opphør av arbeidsforhold på grunn av oppnådd aldersgrense

Til forskjell fra ordinære oppsigelser, så gjelder det kun er krav om varsel i forkant om opphør av arbeidsforholdet når avviklingen skyldes oppnådd aldersgrense. Ved varsel fra den ansatte er kravet etter loven at varsel må gis senest én måned i forkant, og det er ikke krav til skriftlighet selv om det anbefales for å unngå tvil om at varsel er gitt.

Ved varsel fra arbeidsgiver må det derimot gis skriftlig varsel 6 måneder i forkant av fratreden, og det må avholdes en forutgående samtale med den ansatte. Dersom det ikke er gitt varsel, eller dette blir gitt på et senere tidspunkt, vil den ansattes plikt til å fratre utsettes tilsvarende.

3 Alminnelig aldersgrense på 72 år - unntak

Den alminnelige aldersgrensen i arbeidslivet er 72 år. 

Virksomheter kan fastsette lavere aldersgrense, men ikke under 70 år, dersom

  • aldersgrensen gjøres kjent for arbeidstakerne,
  • aldersgrensen praktiseres konsekvent av arbeidsgiver og
  • arbeidstaker har rett til en tilfredsstillende tjenestepensjonsordning.

Arbeidsgiver plikter å drøfte slike lavere aldersgrense med de tillitsvalgte.

Det er også mulig å fastsette en ytterligere lavere aldersgrense dersom dette er "nødvendig av hensyn til helse eller sikkerhet". 

Lavere aldersgrense enn 72 år må "være saklig begrunnet og ikke uforholdsmessig inngripende".

Da de nye regelene trådte i kraft, ble det etablert overgangsregler som innebar at virksomheter som hadde lavere aldersgrenser enn dem som tillates etter de nye reglene, kunne videreføres. Virksomheter som benyttet seg av denne muligheten kan følgelig ha lavere aldersgrenser enn det som er omtalt ovenfor.

Homble Olsby advokatfirma as

Akersgata 28 
0158 Oslo 

Tel (+47) 23 89 75 70

E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Meld deg på vårt nyhetsbrev


The Legal 500 – The Clients Guide to Law Firms Homble Olsby advokatfirma as