Krav til arbeidsmiljø - HMS

Arbeidsmiljøloven stiler en rekke krav til hvordan arbeidsmiljøet skal være. Hovedregelen er at både det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet skal være "fullt forsvarlig" og fra en enkeltvis og samlet vurdering.

Arbeidsmiljøloven stiler en rekke krav til hvordan arbeidsmiljøet skal være. Hovedregelen er at både det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet skal være "fullt forsvarlig" og fra en enkeltvis og samlet vurdering. I tillegg til hovedregelen er det i loven og tilhørende forskrifter fastsatt en rekke presiseringer og utdypinger som må oppfylles.

Det er arbeidsgiver som plikter å sørge for at alle krav i arbeidsmiljøloven og tilhørende forskrifter er oppfylt. Arbeidstakerne er pålagt å medvirke til at kravene oppfylles. Medvirkningsplikten medfører blant annet at arbeidtaker plikter å etterkomme sikkerhetsinstruksjoner gitt av arbeidsgiver.

I tillegg til å stille krav til selve arbeidsmiljøet, er det i arbeidsmiljøloven innført flere virkemidler som skal medvirke til at lovens krav til arbeidsmiljø, oppfylles. Arbeidstakerne skal for eksempel velge ett eller flere verneombud (mulig unntak i virksomheter med færre enn ti arbeidstakere). Verneombudet skal ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet, og være arbeidstakernes talsrør i slike saker. I virksomheter med 50 eller flere arbeidstakere skal det også velges arbeidsmiljøutvalg med representanter fra arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden, som skal behandle nærmere angitte saker som gjelder arbeidsmiljøet.

I tillegg til de organisatoriske virkemidlene nevnt over, stiller loven også krav om at virksomhetene plikter å lage systematiske rutiner som skal sikre at alle kravene i arbeidsmiljøloven m.m. oppfylles. Disse rutinene skal dokumenteres skriftlig, og utgjør samlet virksomhetens såkalte internkontrollrutine. I korthet (og noe forenklet) går dette arbeidet ut på å

  • kartlegge hvilke krav som skal oppfylles
  • kartlegge hvorvidt disse kravene er oppfylt
  • foreta en risikovurdering av de forholdene som ikke er i tråd med kravene
  • utarbeide tiltak for å rette forholdene som er i strid med kravene
  • gjennomføre de ovennevte tiltakene
  • evaluere og eventuelt forbedre tiltakene hvis de ikke hadde tilstrekkelig effekt

Internkontrollrutinene vil nødvendigvis måtte tilpasses den enkelte virksomhet, fordi arbeidsmiljøutfordringene vil variere i svært stor grad mellom forskjellige typer virksomheter.

Arbeidsmiljøloven stiller også krav om at verneombud og medlemmer i arbeidsmiljøutvalg skal få den opplæring som er nødvendig for at disse kan utføre sine oppgaver på en forsvarlig måte. Loven stiller også krav om at øverste leder i virksomheten skal gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.

Homble Olsby har lang erfaring med utarbeidelse, revisjon og kvalitetssikring av internkontrollsystemer. Vi holder også en rekke kurs for både arbeidsgivere og arbeidstakere i HMS-arbeid. Vi har gode erfaringer med å holde slike kurs bedriftsinternt, slik at opplegget kan spesialtilpasses til den enkelte virksomhet.

Homble Olsby advokatfirma as

Akersgata 28 
0158 Oslo 

Tel (+47) 23 89 75 70

E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Meld deg på vårt nyhetsbrev


The Legal 500 – The Clients Guide to Law Firms Homble Olsby advokatfirma as