Sluttavtaler

Uavhengig av om det er aktuelt å avvikle et arbeidsforhold på bakgrunn av arbeidsgivers eller arbeidstakers forhold, vil det kunne foreligge gode grunner for å avslutte arbeidsforholdet gjennom en sluttavtale (fratredelsesavtale).

Gjennom en slik minnelig løsning vil begge parter få kontroll på premissene for avviklingen av arbeidsforholdet, og vil på denne måten få en god mulighet til å vurdere sin egen posisjon. Arbeidsgivere vil på sin side få en sikkerhet for at en alternativ oppsigelse ikke vil bli bestridt gjennom en rettssak og at arbeidstaker ikke står i stillingen i tiden en slik sak vil ta. Arbeidstaker vil få oversikt over hvilken øknomisk kompensasjon vedkommende vil motta for å inngå en slik avtale.

Det vil variere fra sak til sak hvilket tidspunkt som normalt vil være det beste for å foreslå en fratredelsesavtale. Men generelt vil det være et godt utgangspunkt å vurdere å drøfte en slik avtale i et formelt drøftelsesmøte etter aml. § 15-7 med den ansatte. Det er viktig at arbeidsgiver legger opp samtalene omkring en mulig fratredelsesavtale skjer på en måte som gjør at arbeidstaker ikke oppfatter eller får grunn til å oppfatte tilbudet som en reell oppsigelse. I den grad det allerede er gitt en oppsigelse som er bestridt av arbeidstaker, kan det være aktuelt å inngå en slik fratredelsesavtale på ethvert tidpunkt etter at oppsigelsen er gitt.

En god fratredelsesavtale bør regulere alle forhold som krever en avklaring i forbindelse med avslutningen av arbeidsforholdet. Det bør også vurdereres hvorvidt avtalene i en større prosess bør tilpasses hver enkelt arbeidstaker, da utformingen bør hensynta indiviudelle forhold på enkelte områder.

Nedenfor følger en stikkordsliste over temaer som bør vurderes:

 • Sluttidspunktet
 • Sluttvederlag
 • Avkortning/ikke avkorting på bakgrunn av annen inntekt
 • Ferie – overførte feriedager
 • Konkurranseklausuler
 • Avtaler vedrørende fortrinnsrett
 • Pensjon - AFP
 • Forholdet til trygdeytelser
 • Skattespørsmål
 • Hovedregel om fordelsbeskatning
 • Unntak ved oppreisningserstatning – vilkår
 • Utdanning/outplacement
 • Tariffavtale ordninger - sluttvederlagsordningen
 • Sakskostnader

Homble Olsby har omfattende kompetanse og erfaring med framforhandling og utforming av sluttavtaler for både arbeidsgivere og arbeidstakere.

Homble Olsby advokatfirma as

Akersgata 28 
0158 Oslo 

Tel (+47) 23 89 75 70

E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Meld deg på vårt nyhetsbrev


The Legal 500 – The Clients Guide to Law Firms Homble Olsby advokatfirma as