Trygd og sosiale rettigheter

Det norske trygdesystemet er en offentlig forsikring som gir personer som bor i Norge økonomisk støtte ved blant annet sykdom, svangerskap og fødsel, arbeidsledighet, alderdom, dødsfall og tap av forsørger. For å være berettiget til trygdeytelser er det et vilkår at søkeren er medlem av folketrygden. Hovedregelen er at alle personer som er bosatt i Norge har pliktig medlemskap i folketrygden. Som bosatt i Norge regnes alle som oppholder seg i Norge, når oppholdet er ment å vare i minst 12 måneder.

Det er en nær sammenheng mellom de arbeidsrettslige reglene og en rekke trygderettslige spørsmål, herunder retten til dagpenger under arbeidsløshet, rettigheter ved sykdom, ulykker og skader, samt graviditet og fødsel. Videre kan inngåelse av fratredelsesavtaler som innebærer at arbeidstakere mottar sluttvederlag eller får fritak for arbeidsplikt i oppsigelsestiden få betydning for arbeidstakerens rett til ulike trygdeytelser, som for eksempel dagpenger, sykepenger og arbeidsavklaringspenger.

Kjennskap til de trygderettslige reglene er en viktig forutsetning for å kunne gi god rådgivning innenfor arbeidsrett. Homble Olsby har omfattende kompetanse og erfaring med å bistå både arbeidstakere og arbeidsgivere i forbindelse med trygderettslige spørsmål som kan oppstå i arbeidsforhold.

Homble Olsby advokatfirma as

Akersgata 28 
0158 Oslo 

Tel (+47) 23 89 75 70

E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Meld deg på vårt nyhetsbrev


The Legal 500 – The Clients Guide to Law Firms Homble Olsby advokatfirma as