Nye regler på arbeidslivsområdet fra 1. januar

Publisert: 06. januar 2023

1. januar 2023 trådte flere nye regler på arbeidslivsområdet i kraft. Her er noen av de viktigste lov- og forskriftsendringene som arbeidsgivere og andre bør være klar over.

Arbeidsrettslig årskavalkade

Publisert: 15. desember 2022

Vi i Homble Olsby | Littler er alltid oppdatert på rettsutviklingen innen arbeidsretten. Nå som året går mot slutten, deler vi noen tanker om inngangen til 2023 og gir en oppsummering av de viktigste nyhetene fra 2022.

Sykelønn til permittert arbeidstaker

Publisert: 05. desember 2022

Høyesterett avsa 22. november 2022 en dom om forholdet mellom reglene i permitteringslønnsloven og reglene i skipsarbeidsloven om lønnsplikt ved sykdom.

Nye forslag styrker arbeidstakeres stilling – slik bør virksomheter forholde seg til endringene

Publisert: 24. november 2022

Arbeids- og inkluderingsdepartementet har foreslått endringer knyttet til arbeidstakerbegrepet i arbeidsmiljøloven. Blant annet foreslår regjeringen at det nå skal være virksomheten som må bevise at det ikke foreligger et arbeidstakerforhold dersom det er tvil eller uenighet om dette.

Utenlandsk bedrift med ansatte i Norge?

Publisert: 09. november 2022

Fra nyttår vil nesten alle reglene i arbeidsmiljølovens gjelde dersom en utenlandsk bedrift sender en av sine ansatte til Norge for å jobbe i mer enn 12 måneder. Endringene gjennomfører EU-regler. Her får du en oversikt.

Lærervikaren som ikke fikk fast stilling

Publisert: 28. oktober 2022

Høyesterett har avklart at lærervikarer som ansettes midlertidig på grunn av mangel på kvalifisert personell, ikke har krav på fast stilling etter tre år. Dommen er viktig for arbeidsgivere i opplæringssektoren som sliter med å rekruttere kvalifisert undervisningspersonell.

Homble Olsby | Littler inviterer til manuduksjon i arbeidsrett

Publisert: 13. oktober 2022

Tema for manuduksjonen er arbeidsmiljølovens regler om varsling, arbeidstakers ytringsfrihet og kravene til et forsvarlig arbeidsmiljø. Vi kaster også et sideblikk på EU-direktivet om vern av varslere, som er i ferd med å bli gjennomført i norsk rett.

Videre innleieadgang for helsepersonell og konsulenter

Publisert: 12. oktober 2022

I juni foreslo regjeringen kraftige innstramminger på adgangen til å leie inn arbeidstakere fra bemanningsforetak. Det er ventet at forslaget vil bli vedtatt i løpet av kort tid. Nå legges det opp til at innleieadgangen ikke skal være så snever likevel for helsepersonell og visse typer rådgivere og konsulenter.

Øker innsatsen mot sosial dumping og arbeidslivkriminalitet

Publisert: 06. oktober 2022

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2023 – Prop. 1 S (2022–2023) ble lagt frem 6. oktober 2022. Et av satsingsområdene er tiltak som skal fremme et seriøst og velorganisert arbeidsliv.

Digitale plattformarbeidere og frilansere kan få arbeidstakerstatus med nytt direktiv

Publisert: 30. september 2022

Atypiske arbeidsforhold er et tema som får mye oppmerksomhet i EU-retten. Hvordan kan man sikre at denne gruppen får nødvendige rettigheter, og hvem er egentlig en atypisk arbeidstaker?

Oppsigelsesgrunnlaget – hva er avgjørende?

Publisert: 16. september 2022

Når en arbeidstaker blir sagt opp, er det ikke sjelden at saken havner i domstolene. Det avgjørende for hvem som vinner saken da, er domstolens vurdering av oppsigelsesgrunnlaget. Det siste året har Høyesterett avsagt flere dommer som klargjør kravene til oppsigelsesgrunnlaget.

Administrative ansettelser – regler og unntak

Publisert: 25. august 2022

Like før sommeren slo inn avsa Høyesterett en dom om såkalte administrative ansettelser – altså ansettelser i staten hvor man kan gjøre unntak fra de strenge reglene i statsansatteloven. Hva skjer når arbeidsgiver- og arbeidstakersiden ikke blir enige om hvor omfattende unntaket fra loven skal være?

Ytringsfrihet i arbeidslivet

Publisert: 19. august 2022

Hvordan står det egentlig til med ytringsfriheten på norske arbeidsplasser? Og hva bør gjøres for at ansatte skal tørre å uttale seg fritt? Det er blant spørsmålene som Ytringsfrihetskommisjonen behandler i utredningen som ble lagt frem under Arendalsuka 2022.

Varsling – hva er arbeidsgivers viktigste forpliktelser?

Publisert: 09. august 2022

På dette seminaret vil Homble Olsby I Littler guide deg gjennom de sentrale forpliktelsene en arbeidsgiver må forholde seg til ved mottak av varsel fra en varsler. Sammen med kolleger fra Littler i Europa vil vi fremheve hva som anses som «beste praksis» under dagens norske lovverk og EUs direktiv om vern av varslere som snart skal gjennomføres i Norge. Seminaret vil ha et sammenliknende perspektiv.

Internt partneropprykk - Mari Vindedal er ny partner i Homble Olsby | Littler

Publisert: 29. juni 2022

Mari Vindedal er partner i Homble Olsby | Littler fra 1. juli 2022. Hun tiltrådte som advokat i firmaet 1. januar 2020. Vindedal har gjort seg bemerket som drivende dyktig fra første arbeidsdag, og har raskt videreutviklet seg fra advokat til partner. Hun er også høyt verdsatt av klienter og en svært god kollega.

Homble Olsby advokatfirma as

Akersgata 28 
0158 Oslo 

Tel (+47) 23 89 75 70

E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Meld deg på vårt nyhetsbrev


The Legal 500 – The Clients Guide to Law Firms Homble Olsby advokatfirma as