Innstramming i regler for innleie og styrking av rett til heltidsstilling

Innstramming i regler for innleie og styrking av rett til heltidsstilling

Publisert: 22. juni 2022

Regjeringen har foreslått endringer i arbeidsmiljøloven for å stramme inn på adgangen til innleie fra bemanningsforetak og styrke retten til heltidsstilling. Lovforslagene er oversendt til Stortinget, og vil med all sannsynlighet bli vedtatt høsten 2022.

Skjerping av regler for innleie

Den 17. juni 2022 la Arbeids- og inkluderingsdepartementet frem et lovforslag om å stramme inn reglene for bruk av innleie fra bemanningsforetak. Forslaget innebærer at:

 • innleie fra bemanningsforetak skal ikke lenger være tillatt for arbeid av midlertidig karakter
 • innleide arbeidstakere får rett til fast ansettelse etter tre år
 • gruppen som får rett til fast ansettelse utvides, slik at retten gjelder for alle som har vært innleid
 • definisjonen av innleie blir lovfestet, for å klargjøre grensen mellom innleie og bemanningsentreprise
 • det innføres en ny godkjenningsordning for bemanningsforetak

Regjeringen vil tillegg i forskrift fastsette et forbud mot innleie fra bemanningsforetak på byggeplasser i Oslo, Viken og tidligere Vestfold.

Lovforslaget er i hovedsak likt som i høringsforslaget sendt ut i januar 2022. Vi har skrevet mer om hva endringene vil bety for arbeidsgivere her.

Sammenlignet med høringsforslaget er det gjort et par endringer som det er verdt å merke seg:

 • grensen for rett til fast ansettelse ved innleie er satt til tre år, ikke to år som først foreslått
 • departementet skal kunne gi regler i forskrift om tidsbegrenset innleie av helsepersonell for å sikre forsvarlig drift av helse- og omsorgstjenesten, og tidsbegrenset innleie av spesialkompetanse

Lovfestet rett til heltid

Arbeids- og inkluderingsdepartementet har også lagt frem forslag om å styrke arbeidstakers rett til heltidsstilling. De foreslått endringene vil:

 • lovfeste en hovedregel om fast ansettelse i heltidsstilling
 • pålegge arbeidsgiver en plikt til å dokumentere et eventuelt behov for ansettelse på deltid
 • pålegge arbeidsgiver, blant annet med grunnlag i dokumentasjon, å drøfte spørsmålet om behov for deltidsansatte med de tillitsvalgte
 • utvide deltidsansattes fortrinnsrett til også å gjelde når arbeidsgiver foretar innleie, samt ved ekstravakter og lignende

Høringsforslaget ble sendt ut på høring i januar 2022, og vi har skrevet mer om hva endringene vil bety for arbeidsgiver her.

Forslaget er i all hovedsak det samme som ble sendt ut i januar. I det opprinnelige forslaget var det foreslått at fortrinnsretten til å bli tilbudt ekstravakter kunne begrenses til å gjelde innenfor enheter med minst 50 ansatte.

I det endelige lovforslaget er dette endret slik at fortrinnsretten i utgangspunktet gjelder hele virksomheten, men arbeidsgiver kan etter drøftinger med tillitsvalgte begrense dette til enheter med til sammen minst 30 ansatte. Ved avtale med tillitsvalgte, kan det også fastsettes et annet eller snevrere virkeområde.

Homble Olsby advokatfirma as

Akersgata 28 
0158 Oslo 

Tel (+47) 23 89 75 70

E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Meld deg på vårt nyhetsbrev


The Legal 500 – The Clients Guide to Law Firms Homble Olsby advokatfirma as