Nye forslag styrker arbeidstakeres stilling – slik bør virksomheter forholde seg til endringene

Nye forslag styrker arbeidstakeres stilling – slik bør virksomheter forholde seg til endringene

Publisert: 24. november 2022

Arbeids- og inkluderingsdepartementet har foreslått endringer knyttet til arbeidstakerbegrepet i arbeidsmiljøloven. Blant annet foreslår regjeringen at det nå skal være virksomheten som må bevise at det ikke foreligger et arbeidstakerforhold dersom det er tvil eller uenighet om dette.

I Prop. 14 L (2022–2023), som ble lagt frem i statsråd 18. november 2022, har regjeringen foreslått en rekke endringer som først og fremst er ment å styrke arbeidstakeres stilling. Dette vil på flere vis få betydning for både arbeidsgivere og oppdragsgivere. Endringene er en oppfølging av Fougner-utvalgets rapport, NOU 2021:9, og kommer som en følge av varslede tiltak i Hurdalsplattformen om å styrke arbeidstakers stilling.

Tydeligere arbeidstakerbegrep

Regjeringen foreslår å endre formuleringen i arbeidsmiljølovens arbeidstakerbegrep for å tydeliggjøre hva som etablerer et arbeidstakerforhold. Dagens ordlyd angir at den som «utfører arbeid i annens tjeneste» er arbeidstaker. I nytt forslag er dette endret til «enhver som utfører arbeid for og underordnet en annen». Dette er gjort for å tydelig markere at det som særlig skiller en arbeidstaker fra en oppdragstaker, er at vedkommende er underlagt styring, kontroll og ledelse i arbeidsutførelsen. I tillegg framheves det at dersom vedkommende løpende stiller sin personlige arbeidskraft til disposisjon, taler det for et arbeidstakerforhold. Dette betyr at arbeidstakeren i utgangspunktet ikke kan betale andre for å utføre arbeidsoppgavene, og at det må være et arbeidsforhold av noenlunde stabil karakter.

Det er likevel ikke meningen å endre gjeldende rett. Momentene nevnt over er bare noen av flere momenter i en større vurdering om det eksisterer et arbeidstakerforhold. Ofte er disse momentene vurdert i kontrast til et oppdragstakerforhold. Fortsatt skal de faktiske forholdene i saken avgjøre, men arbeidstakerbegrepet skal tolkes vidt slik at den enkelte som har behov for vern, også får det.

Virksomheten må bevise oppdragstakerforhold

Regjeringen foreslår i tillegg en ny regel som gir oppdragsgivere bevisbyrden for at det ikke foreligger et arbeidstakerforhold. I dag er det arbeidsgivers ansvar å velge riktig tilknytningsform basert på realitetene. Med det nye forslaget er utgangspunktet at det eksisterer et arbeidstakerforhold dersom det ikke er dokumentert noe annet fra virksomheten. I slike tilfeller vil det stilles høye krav til at virksomheten kan bevise at det likevel er et selvstendig oppdragstakerforhold.

Bakgrunnen for at Fougner-utvalget opprinnelige foreslo en lignende presumsjonsregel, var å redusere antallet feilklassifisering og mulig omgåelser av regelverket. Med dette forslaget håper regjeringen å gi virksomheter et insentiv til å avklare arbeidstakerstatus ved etableringen av tilknytningsforholdet. I tillegg mener regjeringen at regelen vil kunne gi dem som er usikre på om de er arbeidstaker, en mulighet til å avklare sin rettsstilling for en domstol.

Plattformarbeidere kan få arbeidstakerstatus

Regjeringen legger til grunn at flere vil få arbeidstakerstatus som en følge av den nye regelen hvor virksomhetene må bære bevisbyrden. Blant annet vil digitale plattformarbeidere kunne få arbeidstakerstatus som en følge av forslaget. Det vil også her være opp til plattformselskapene å bevise at plattformarbeiderne ikke er arbeidstakere.

Dette bør virksomheter tenke på

For virksomheter vil de foreslåtte endringene kunne bety at personer som utfører arbeid for dem, lettere vil bli klassifisert som arbeidstakere. Dersom man i driften styrer, kontrollerer og leder vedkommende i arbeidsutførelsen, vil det kunne tale for et arbeidstakerforhold.

For virksomheter som benytter seg av selvstendige oppdragstakere, vil det være grunn til å tenke gjennom både kontraktsutformingen og hvordan arbeidsledelsen skjer i praksis. Virksomheten bør være bevisst på i hvilken grad man bestemmer for eksempel når på dagen eller i uka arbeidet skal utføres, hvor og hvordan oppgavene skal gjennomføres.

Det kan derfor være et generelt råd at virksomheter tidlig avklarer om kontrakten tilsier et arbeidstakerforhold eller et oppdragstakerforhold, og at det som er avtalt også overholdes i praksis. I tillegg til forhold knyttet til styring, kontroll og ledelse vil følgende momenter typisk kunne tale for et arbeidstakerforhold, og ikke et oppdragstakerforhold:

  • virksomheten stiller til rådighet arbeidsrom, maskiner, redskap, arbeidsmaterialer eller andre hjelpemidler som er nødvendige for arbeidets utførelse
  • tilknytningsforholdet er av noenlunde stabil karakter og oppsigelig med bestemte frister
  • vedkommende i all hovedsak arbeider for én oppdragsgiver og får vederlag i en eller annen form for lønn

Homble Olsby advokatfirma as

Akersgata 28 
0158 Oslo 

Tel (+47) 23 89 75 70

E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Meld deg på vårt nyhetsbrev


The Legal 500 – The Clients Guide to Law Firms Homble Olsby advokatfirma as