Nye regler for hjemmekontor

Nye regler for hjemmekontor

Publisert: 22. mars 2022

Bruken av hjemmekontor har økt kraftig under pandemien. På mange arbeidsplasser har arbeid hjemmefra fungert bra, og flere arbeidsgivere har videreført fleksible hjemmekontorløsninger. Mange har imidlertid etterlyst klarere regler for hjemmearbeidet. Regjeringen har nå vedtatt endringer i hjemmekontorforskriften, som gjelder fra 1. juli 2022.

Dette er hovedpunktene:

1 Arbeidstilsynet får tilsynskompetanse

Med de nye reglene får Arbeidstilsynet myndighet til å føre tilsyn med at forskriften følges. Det er derfor viktig at virksomheten har et bevisst forhold til ansattes bruk av hjemmekontor og at dokumentasjon og rutiner er på plass.

Arbeidstilsynet skal ikke kunne føre tilsyn i arbeidstakers hjem, men har anledning til å undersøke arbeidsgivers HMS-rutiner for oppfølgning av arbeidstakere på hjemmekontor. I praksis betyr det at arbeidsgivere som har ansatte på hjemmekontor, må utarbeide dokumentasjon som viser at de følger reglene i forskriften, slik at dokumentasjonen kan fremlegges for Arbeidstilsynet ved tilsyn.

2 Virkeområde

Forskriften har hittil gjeldt for arbeid i arbeidstakers hjem, men ikke for kortvarig eller tilfeldig arbeid. Under pandemien har mange arbeidsgivere vært usikre på hva som ligger i ordet «tilfeldig». For å tydeliggjøre bestemmelsen erstattes ordet med «sporadisk». Med «sporadisk» menes hjemmearbeid som skjer av og til, men ikke i for stort omfang eller som en fast ordning.

Hvis en arbeidstaker for eksempel jobber hjemme én dag i uka, er det ikke snakk om sporadisk arbeid, og reglene i forskriften vil gjelde. Det blir nå også klargjort at forskriften bare gjelder for arbeid i arbeidstakers hjem. Ved andre typer fjernarbeid, for eksempel fra hytta eller på toget, gjelder den ikke.

3 Fortsatt krav om skriftlig avtale

Kravet om skriftlig avtale ved bruk av hjemmekontor videreføres – som en hovedregel. Under pandemien har mange arbeidsgivere gitt uttrykk for at kravet ikke passer når hjemmearbeid skyldes pålegg eller anbefaling fra myndighetene.

De nye reglene gjør unntak fra kravet om skriftlig avtale i slike situasjoner. Har de ansatte hjemmekontor som en fast ordning også i normale situasjoner, må arbeidsgiver sørge for en skriftlig avtale som blant annet regulerer omfanget av hjemmekontor, arbeidstiden, saksbehandlingsregler etc.

4 Arbeidstidsreglene må følges på hjemmekontoret

I dag gjelder det egne regler om arbeidstid på hjemmekontor. Denne særreguleringen fjernes fra 1. juli, og da vil de samme arbeidstidsbestemmelsene gjelde på hjemmekontoret som på arbeidsplassen. Dette kan gjøre det enklere for arbeidsgiver å administrere arbeidstidsordningen.

Samtidig innebærer det at arbeidstakere på hjemmekontor nå må følge lovens regler, slik at de for eksempel som hovedregel ikke kan jobbe på natten eller på søndager. Som arbeidsgiver har du ansvar for at arbeidstidsreglene følges. Du bør derfor ha rutiner for å følge opp ansatte på hjemmekontor for å sikre at arbeidstiden er forsvarlig og i tråd med arbeidsmiljøloven.

5 Strengere krav til arbeidsmiljø på hjemmekontoret

Hjemmekontorforskriften lister opp arbeidsmiljøforhold som arbeidsgiver skal sikre at er ivaretatt på hjemmekontor. Selv om det psykososiale arbeidsmiljøet er en del av arbeidsgivers ansvar på hjemmekontor også i dag, viser dagens forskrift bare til fysiske forhold.

For å sikre økt oppmerksomhet om psykososiale forhold presiserer de nye reglene at arbeidsgiver også har ansvar for det psykososiale arbeidsmiljøet på hjemmekontoret. Dette bør arbeidsgivere sørge for å få inn i rutinene sine.

Homble Olsby advokatfirma as

Akersgata 28 
0158 Oslo 

Tel (+47) 23 89 75 70

E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Meld deg på vårt nyhetsbrev


The Legal 500 – The Clients Guide to Law Firms Homble Olsby advokatfirma as