Nye regler på arbeidslivsområdet fra 1. januar

Nye regler på arbeidslivsområdet fra 1. januar

Publisert: 06. januar 2023

1. januar 2023 trådte flere nye regler på arbeidslivsområdet i kraft. Her er noen av de viktigste lov- og forskriftsendringene som arbeidsgivere og andre bør være klar over:

  • Hovedregel om ansettelse på heltid. Fra 1. januar inneholder arbeidsmiljøloven en hovedregel om at arbeidstakere skal ansettes på heltid. Før man kan ansette i deltid må arbeidsgiver skriftlig dokumentere et behov og drøfte det med tillitsvalgte. Bruken av deltid skal også drøftes med de tillitsvalgte minst én gang per år.
  • Utvidet fortrinnsrett for deltidsansatte. Fortrinnsretten for deltidsansatte til å få utvidet stillingen gjaldt tidligere bare når arbeidsgiver foretok ny ansettelse. Etter arbeidsmiljøloven § 14-3 har deltidsansatte nå også rett til å utvide stillingen fremfor at arbeidsgiver leier inn arbeidskraft samt ved tildeling av ekstravakter og lignende.
  • Registrering av verv og økonomiske interesser. En ny bestemmelse i statsansatteloven § 39a gir statlige arbeidsgivere grunnlag for å pålegge ansatte i bestemte stillinger å registrere verv og økonomiske interesser. Adgangen gjelder bare dersom slik registrering er nødvendig ut fra arbeidsoppgavene og ansvaret som ligger til stillingen.
  • Pensjon fra første krone også for selvstendig næringsdrivende og frilansere. Med virkning fra 2023 er innskuddspensjonsloven endret slik at selvstendig næringsdrivende og frilansere som inngår i en frivillig pensjonsordning, også får skattefavorisert pensjonsoppsparing fra første krone. Endringen bringer disse ordningene på linje med de kollektive tjenestepensjonsordningene.
  • Flere rettigheter for utsendte arbeidstakere. For arbeidstakere som sendes fra et annet land for å jobbe, gjelder nå flere av reglene i arbeidsmiljøloven enn tidligere. Utenlandske virksomheter som sender ansatte til Norge, har også fått flere dokumentasjonskrav. I tillegg er det innført en regel som plasserer ansvaret for lønns- og arbeidsvilkår når arbeidstakere som er innleid fra vikarbyrå sendes til et annet land for å jobbe.

Homble Olsby advokatfirma as

Akersgata 28 
0158 Oslo 

Tel (+47) 23 89 75 70

E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Meld deg på vårt nyhetsbrev


The Legal 500 – The Clients Guide to Law Firms Homble Olsby advokatfirma as