Videre innleieadgang for helsepersonell og konsulenter

Videre innleieadgang for helsepersonell og konsulenter

Publisert: 12. oktober 2022

I juni foreslo regjeringen kraftige innstramminger på adgangen til å leie inn arbeidstakere fra bemanningsforetak. Det er ventet at forslaget vil bli vedtatt i løpet av kort tid. Nå legges det opp til at innleieadgangen ikke skal være så snever likevel for helsepersonell og visse typer rådgivere og konsulenter.

Tirsdag 11. oktober 2022 sendte Arbeids- og inkluderingsdepartementet på høring et forslag til forskriftsbestemmelser om innleie av helsepersonell og visse typer rådgivere og konsulenter. Forslaget legger opp til at det fortsatt skal være adgang til å leie inn disse gruppene av arbeidstakere fra bemanningsforetak ved arbeid av midlertidig karakter – til tross for at regjeringen har foreslått en kraftig innstramming av innleieadgangen generelt. Høringsfristen er 22. november 2022.

Innstramminger på innleie

I juni i år la regjeringen fram et lovforslag om å stramme inn på adgangen til å leie inn arbeidstakere fra bemanningsforetak (Prop. 131 L (2021–2022)). I proposisjonen er det foreslått å oppheve den generelle adgangen til å leie inn fra bemanningsforetak ved arbeid av midlertidig karakter, slik som for eksempel sesongarbeid og produksjonstopper.

Lovforslaget ligger til behandling i Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget, som vil avgi innstilling i løpet av november. Forslaget forventes deretter å bli vedtatt i løpet av kort tid. Det er lagt opp til at den foreslåtte forskriften om unntak skal tre i kraft på samme tidspunkt som lovendringene.

Forslaget om unntak

I proposisjonen fra juni ble det foreslått en lovbestemmelse som gir mulighet til å fastsette forskrift som gjør unntak fra de strenge innleiereglene innenfor enkelte områder. Det er denne muligheten departementet nå ønsker å benytte. Det nye forslaget innebærer at:

  • helsepersonell kan leies inn for å sikre forsvarlig drift av helse- og omsorgstjenesten når arbeidet er av midlertidig karakter
  • rådgivere og konsulenter med spesialkompetanse kan leies inn i et klart avgrenset prosjekt

Innleie av helsepersonell

Forslaget om fortsatt adgang til innleie av helsepersonell er begrunnet i behovet for å sikre en forsvarlig helsetjeneste. I høringsnotatet understrekes det samtidig at innleieadgangen skal være snever, og at hovedregelen skal være fast og direkte ansettelse, også innenfor helsesektoren.

Etter forslaget skal innleie ved arbeid av midlertidig karakter bare kunne skje når en rask tilgang til helsepersonell er nødvendig for å sikre forsvarlig drift. For eksempel kan dette være aktuelt ved uforutsette arbeidstopper. Dersom bemanningsbehovet kan dekkes på andre måter enn ved innleie uten at det går ut over forsvarlig drift, skal det imidlertid ikke være tillatt å leie inn.

Den foreslåtte regelen skal gjelde helsepersonell både innen spesialisthelsetjenesten, kommunale helse- og omsorgstjenester og private tilbydere. Arbeidsgiveren som leier inn, har ansvaret for å vurdere om innleie faktisk er nødvendig av hensyn til forsvarlig drift.

Innleie av rådgivere og konsulenter

Også for rådgivere og konsulenter med spesialkompetanse foreslås det nå unntak fra de generelle innleiereglene. Dette vil typisk være rådgivere eller konsulenter innen IKT, teknologi, bedriftsrådgivning, reklamebyråer og formidlingstjenester, men også enkelte andre grupper. Unntaket skal gjelde i både privat og offentlig sektor.

Bakgrunnen for unntaket er mange at mange virksomheter i tidsavgrensede perioder har behov for eksterne rådgivere med ekspertise eller spisskompetanse innenfor et visst fagområde. Dette er ofte høykompetente arbeidstakere som ikke blir rammet av de negative sidene ved innleie på samme måte som mange andre grupper.

Også her er det imidlertid lagt opp til at innleieadgangen skal være snever, og det er understreket at unntaket bare skal gjelde for kompetanse som bedriften normalt ikke har selv. Det må også være snakk om konkrete og klart avgrensede prosjekter som avviker fra virksomhetens ordinære drift.

Dokumentasjon

Etter forslaget skal innleier dokumentere grunnlaget for innleie dersom tillitsvalgte ber om det. Bestemmelsen oppstiller altså ikke noen generell dokumentasjonsplikt. Arbeidsgivere som leier inn på grunnlag av de nye unntakene må imidlertid være forberedt på å kunne dokumentere at bruken av innleide arbeidstakere ligger innenfor de områdene forskriften gjelder og ikke går lenger enn det som er nødvendig.

Homble Olsby advokatfirma as

Akersgata 28 
0158 Oslo 

Tel (+47) 23 89 75 70

E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Meld deg på vårt nyhetsbrev


The Legal 500 – The Clients Guide to Law Firms Homble Olsby advokatfirma as