• Outstanding employment boutique, offering full scale legal services within commercial law

  • Outstanding employment boutique

    — Legal500
  • "A niche company
    - in its fullest extent"

    — Ole Kristian Olsby, Co-founder and Chairman of the Board

Our people

A great team consists of great players who play great together. Read more about our lawyers and other employees here

Practice areas

GDPR

GDPR is of great importance to employers, employees and everyone else.

Read more about GDPR

Settlement of the principle of seniority in the Basic Agreement

Settlement of the principle of seniority in the Basic Agreement

Tvisten mellom NHO og LO i Arbeidsretten vedrørende tolkningen av ansiennitetsprinsippet i Hovedavtalen § 8-2 ble nylig forlikt. Denne tvisten har oppstått i tilknytning til den såkalte «Skanska-saken» som skal behandles av Høyesterett, og det blir nå opp til Høyesterett å ta stilling til i hvilken grad dette forliket kan føre til et annet resultat enn i lagmannsretten.

Read more

Seminar on Employee Influence in the Nordics

Seminar on Employee Influence in the Nordics

Homble Olsby i samarbeid med IUNO, Setterwalls og Krogerus inviterer til en seminarserie om medarbeiderinnflytelse i Norden. Seminarene holdes i København, Helsinki, Oslo og Stockholm i November 2018. Seminarene retter seg mot HR-medarbeidere og andre med HR-ansvar i Norden. 

Read more

Homble Olsby advokatfirma as

Akersgata 28 
0158 Oslo 

Tel (+47) 23 89 75 70
Fax (+47) 23 89 75 71

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Sign up for our newsletter


Homble olsby Legal500Homble olsby EuropeChambers2018