Adele Hamnes Grønneberg har stor interesse for arbeidslivsjuss, og har derfor valgt en utdannelse som omfatter både arbeids- og organisasjonspsykologi og juss med fordypning i arbeidsrett og menneskerettigheter.

Grønneberg har en mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen med valgfagene individuell arbeidsrett, kollektiv arbeidsrett og human rights and welfare policies. Hun har skrevet en masteroppgave om lønnsvilkåret i arbeidsmiljøloven § 14-12 a, med fokus på om ytelser i forbindelse med legitimert fravær inngår i lønnsbegrepet.

Grønneberg har også en bachelor i arbeids- og organisasjonspsykologi med fagene generell psykologi, arbeids- og organisasjonspsykologi, personalpsykologi og ledelsespsykologi. Bacheloroppgaven hennes omhandler viktigheten av autentisk ledelse i operative settinger.

Erfaring

  • Advokatfullmektig, Homble Olsby | Littler, 19. april 2022 – nåværende
  • Studentmedarbeider, Gatas Økonom via Kirkens Bymisjon, 2020 – 2021

Utdanning

  • Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen, 2021
  • Bachelor i arbeids- og organisasjonspsykologi, Universitetet i Bergen, 2018