Er julesesonghjelpen på plass?

Er julesesonghjelpen på plass?

Black Week går mot slutten og førjulstiden har startet. For mange arbeidsgivere betyr det et behov for ekstra bemanning. Vi gir deg det du trenger for å sørge for at årets julesesonghjelpere er lovlig ansatt.

Kom i gang med det lovpålagte likestillingsarbeidet

Kom i gang med det lovpålagte likestillingsarbeidet

Likestillings- og diskrimineringsloven pålegger virksomheter å arbeide for å fremme likestilling og hindre diskriminering. Offentlige virksomheter og private virksomheter med mer enn 50 ansatte er pålagt å følge en bestemt arbeidsmetode og å rapportere på arbeidet. Virksomheter som ikke har tilpasset seg reglene, bør komme i gang med å implementere nødvendige retningslinjer og prosedyrer så snart som mulig.

Hjemmekontor – temaer og problemstillinger ved innføring av hjemmearbeid som en fast ordning

Hjemmekontor – temaer og problemstillinger ved innføring av hjemmearbeid som en fast ordning

Bruken av hjemmekontor gjorde sitt brede inntog på norske arbeidsplasser i 2020 som en følge av Covid-19 pandemien. Hjemmekontor har i stor grad blitt påtvunget gjennom pålegg og/eller anbefaling fra norske myndigheter. Mange virksomheter har imidlertid erfart at hjemmekontor fungerer godt. De ansatte setter også pris på fleksibiliteten som hjemmekontor gir. Vi erfarer at flere bedrifter nå, særlig etter gjenåpningen, vurderer eller innfører mer permanente ordninger for hjemmekontor. Vi tror hjemmekontor blir en sentral del av det nye, hybride arbeidslivet.

Forlengelse og gjeninnføring av koronatiltak for arbeidslivet

Forlengelse og gjeninnføring av koronatiltak for arbeidslivet

Den 20. oktober 2021 er det registrert 294 nye smittetilfeller i Norge. Selv om smittetallet er vesentlig lavere enn i vår, skaper covid-19 fortsatt problemer for foreldre med barn i barnehage og skole. Det er fremdeles også en viss usikkerhet i arbeidsmarkedet. Regjeringen har derfor varslet at den vil forlenge koronatiltakene for arbeidslivet, samt gjeninnføre et tiltak beregnet for frilansere og selvstendig næringsdrivende.

Ny rødgrønn regjeringsplattform – hva kan den bety for fremtidens arbeidsliv?

Ny rødgrønn regjeringsplattform – hva kan den bety for fremtidens arbeidsliv?

Sosial- og arbeidslivspolitikk har vært et sentralt tema i valgkampen og det har vært stor spenning rundt resultatet av regjeringsforhandlingene for så vidt gjelder dette. Onsdag 13. oktober 2021 fikk vi flere avklaringer, da den nye regjeringsplattformen ble offentliggjort. Vi oppsummerer hovedpunktene i Hurdalsplattformen som angår arbeidslivsjussen. Dokumentet i sin helhet finner du her.

To strike, or not to strike

To strike, or not to strike

Ikke før har landets teater- og konsertscener åpnet etter korona-nedstengningen, så legger streik en ny demper på kulturgleden. I forrige uke ble streiken blant de kulturansatte trappet ytterligere opp, og både Operaen og landets største teatre må nå avlyse store forestillinger. Dette rammer både publikum og kunstnerkollegaer som står utenfor streiken. Umusikalsk, mener noen – den eneste måten å ivareta arbeidstakernes interesser, mener andre.

Forventede endringer med en rødgrønn regjering

Forventede endringer med en rødgrønn regjering

Fougner-utvalget la frem sin innstilling (NOU 2021:9) 23. juni 2021. Flere av forslagene styrker arbeidstakers rettigheter og skjerper kravene til arbeidsgivers organisering av virksomheten og arbeidskraften. Vi forventer at den nye rødgrønne regjeringen vil være positive til flere av utvalgets vurderinger og forslag, og at disse vil kunne bli en realitet i løpet av neste fireårs periode.

Dom fra Arbeidsretten om beregning av ansiennitet

Dom fra Arbeidsretten om beregning av ansiennitet

Arbeidsretten avsa nylig en dom som gir sentrale føringer for hvordan ansiennitet skal beregnes ved permittering. Sakens parter var Norsk Flygelederforening på den ene siden, og Spekter og Avinor Flysikring på den andre siden. Sakens hovedspørsmål var hvordan ansiennitet skulle forstås i forbindelse med utvelgelse i en permitteringsprosess – som samlet tjenestetid eller sammenhengende tjenestetid. Spørsmålet er ikke tidligere behandlet verken i Høyesterettspraksis eller i praksis fra Arbeidsretten, og dommen gir dermed en viktig avklaring på beregningsspørsmålet.

Åpenhetsloven – grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

Åpenhetsloven – grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

Stortinget vedtok den nye åpenhetsloven den 14. juni 2021. Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Den norske modellen og fremtidens arbeidsliv

Den norske modellen og fremtidens arbeidsliv

Onsdag denne uken la Fougner-utvalget frem sin utredning (NOU 2021:9) om ulike tilknytningsformer og virksomhetsorganisering i arbeidslivet. Utvalget foreslår flere endringer som styrker vernet for arbeidstakere og stiller strengere krav til hvordan arbeidsgiver organiserer virksomheten og arbeidskraften.

Homble Olsby advokatfirma as

Akersgata 28 
0158 Oslo 

Tel (+47) 23 89 75 70
Faks (+47) 23 89 75 71

E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Meld deg på vårt nyhetsbrev


Homble olsby Legal500Homble olsby EuropeChambers2018