Arbeidssøkers informasjonsplikt

Arbeidssøkers informasjonsplikt

Plikter en arbeidssøker å opplyse om at han eller hun ble avskjediget fra sin tidligere arbeidsgiver? Høyesterett har i dom avsagt 18. mars 2021 (referanse HR-2021-605-A) gitt prinsipielle føringer for innholdet i arbeidssøkeres informasjonsplikt overfor potensielle nye arbeidsgivere. 

Arbeidstid eller hvileperiode ved beredskapsvakt – nye dommer fra EU-domstolen

Arbeidstid eller hvileperiode ved beredskapsvakt – nye dommer fra EU-domstolen

EU-domstolen avsa nylig to dommer om grensen mellom «arbeidstid» og «hvileperiode» etter arbeidstidsdirektivet (direktiv 2003/88/EF) artikkel 2, i tilfeller hvor arbeidstakeren har beredskapsvakt uten at det stilles krav om at hun må oppholde seg på arbeidsstedet. Dommene har blant annet betydning for tolkningen av arbeidsmiljøloven § 10-1, som definerer hva som er «arbeidstid» og «arbeidsfri» i lovens forstand.

Lønnsstøtte til kriserammede bedrifter

Lønnsstøtte til kriserammede bedrifter

Den 15. mars 2021 trådte en ny lønnsstøtteordning i kraft. Ordningen vil gjelde fram til utgangen av juni 2021, og retter seg mot arbeidsgivere som tar tilbake egne ansatte fra permittering i perioden 15. mars til 30. juni 2021.

Oversikt over gjeldende permitteringsregler

Oversikt over gjeldende permitteringsregler

Covid-19 har medført at mange bedrifter har opplevd reduksjon i arbeidsmengden, og flere bedrifter har måttet permittere ansatte i lengre eller kortere perioder. Fordi reglene i liten grad er lovfestet og det er kommet flere midlertidige forskrifter, kan det være vanskelig for arbeidsgivere og arbeidstakere å få et godt overblikk over reglene om permittering.

Blant topp to i Advokatundersøkelsen 2021

Blant topp to i Advokatundersøkelsen 2021

Finansavisen Jus har offentliggjort resultatet av Advokatundersøkelsen 2021. Det er gledelig å kunne fortelle at Homble Olsby | Littler er rangert blant de to beste advokatfirmaene i arbeidsrett i Norge.

Nye regler oppstiller krav om rapportering av virksomheters arbeid med likestilling- og ikke-diskriminering

Nye regler oppstiller krav om rapportering av virksomheters arbeid med likestilling- og ikke-diskriminering

Offentlige virksomheter og private virksomheter av en viss størrelse er underlagt en lovpålagt aktivitets- og redegjørelsesplikt relatert til likestilling og ikke-diskriminering (ARP). Rapporteringsplikten gjelder fra og med regnskapsåret 2020. Mange virksomheter vil måtte bruke tid og ressurser på å implementere tilstrekkelige systemer og rutiner for å etterkomme de nye reglene.

Hjemmekontor – temaer og problemstillinger ved innføring av fast ordning for hjemmearbeid

Hjemmekontor – temaer og problemstillinger ved innføring av fast ordning for hjemmearbeid

Bruken av hjemmekontor har gjort sitt brede inntog på norske arbeidsplasser i 2020 som en følge av Covid-19 pandemien. Hjemmekontor har i stor grad blitt påtvunget gjennom pålegg og/eller anbefaling fra norske myndigheter. Mange virksomheter har imidlertid erfart at hjemmekontor fungerer godt, og vurderer på denne bakgrunn å innføre mer permanente ordninger for hjemmekontor, uavhengig av coronapandemien som har preget 2020.

Ny dom fra Høyesterett om arbeidsgivers styringsrett

Ny dom fra Høyesterett om arbeidsgivers styringsrett

I Høyesteretts dom avsagt 13. november 2020 var spørsmålet om avtaler om sluttpakker ved frivillig fratreden, som ble inngått i en nedbemanningsprosess, kunne settes delvis til side på grunn av at de var i strid med god forretningsskikk eller urimelighet jf. avtaleloven § 36. For å avgjøre dette spørsmålet måtte Høyesterett ta stilling til om de ansatte hadde rett til en tidligpensjon i en slik prosess basert på tidligere arbeidsgivers løfte.

Homble Olsby advokatfirma as

Akersgata 28 
0158 Oslo 

Tel (+47) 23 89 75 70
Faks (+47) 23 89 75 71

E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Meld deg på vårt nyhetsbrev


Homble olsby Legal500Homble olsby EuropeChambers2018