Blant topp tre i Advokatundersøkelsen 2020

Blant topp tre i Advokatundersøkelsen 2020

Finansavisen Jus har i dag offentliggjort resultatet av Advokatundersøkelsen 2020. Det er gledelig å kunne fortelle at Homble Olsby er rangert blant de tre beste advokatfirmaene i arbeidsrett i Norge. Homble Olsby er tildelt en tredjeplass, med Arntzen de Besche som nummer to og Wiersholm på førsteplass.

Kurs i internasjonale arbeidsforhold 16. oktober 2019

Kurs i internasjonale arbeidsforhold 16. oktober 2019

Onsdag 16. oktober 2019 holdt Merete Furesund og Henrik Otterlei Rasmussen fra Homble Olsby et kurs i regi av Advokatenes HR. Temaet var internasjonale arbeidsforhold i EU/EØS, herunder utstasjonering, trygdekoordinering, lovvalg og verneting.

Takk til alle som deltok.

Arbeidslivskonferanse i London

Arbeidslivskonferanse i London

Homble Olsby er med å arrangere Littlers første arbeidslivskonferanse for Europa i London 14. november 2019 med talere fra Accenture, Uber, Oracle og en rekke andre multinasjonale selskaper. Fokus er endringer på arbeidsplassen i multinasjonale virksomheter.

Forslag til endringer av verdigrensene i tvisteloven

Forslag til endringer av verdigrensene i tvisteloven

Justis- og beredskapsdepartementet har i proposisjon av den 21. juni 2019 foreslått å endre verdigrensene for obligatorisk behandling i forliksrådsbehandling, behandling etter reglene om småkravprosess og anke til lagmannsretten i saker om formuesverdier.

Terskelen for endringsoppsigelser

Terskelen for endringsoppsigelser

Den 15. mai 2019 avsa Høyesterett dom om gyldigheten av en endringsoppsigelse. Høyesterett uttalte seg i denne forbindelsen om terskelen for endringsoppsigelser sammenlignet med vanlige oppsigelser. Saken gjaldt direkte oppsigelse etter skipsarbeiderloven, men har også betydning for oppsigelse etter arbeidsmiljøloven.

Lovproposisjon om ny offentlig tjenestepensjonsordning

Lovproposisjon om ny offentlig tjenestepensjonsordning

Arbeids-og sosialdepartementet la i går frem lovforslag om ny offentlig tjenestepensjon (Prop. 87 L 2018-2019). Lovforslaget bygger på den enighet som ble fremforhandlet mellom partene i arbeidslivet våren 2018, og vil (med noen unntak og overgangsregler) innebære at alle ansatte i offentlig sektor går over til å opptjene alderspensjon etter nye regler fra og med 1. januar 2020.

Ansiennitet ved nedbemanning

Ansiennitet ved nedbemanning

Den 28. februar 2019 avsa Høyesterett dom om betydningen av ansiennitet ved arbeidsgivers utvelgelse ved nedbemanning. Spørsmålet var i hvilken grad arbeidsgiver ved utvelgelsen kunne fravike ansiennitetsrekkefølgen basert på en vurdering av de ansattes kompetanse og faglige dyktighet.

Homble Olsby advokatfirma as

Akersgata 28 
0158 Oslo 

Tel (+47) 23 89 75 70
Faks (+47) 23 89 75 71

E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Meld deg på vårt nyhetsbrev


Homble olsby Legal500Homble olsby EuropeChambers2018