Ny dom om endringsoppsigelse

Ny dom om endringsoppsigelse

Gulating lagmannsrett avsa den 18. mars 2021 dom i en sak med spørsmål om det forelå en usaklig endringsoppsigelse. I motsetning til tingretten, ga lagmannsrettens flertall arbeidstakeren medhold og tilkjente henne erstatning.

Arbeidsgiverperiode II

Arbeidsgiverperiode II

I revidert budsjett for 2021 avstår regjeringen fra å innføre en arbeidsgiverperiode II ved permitteringer.

Forslag til endringer i «hjemmekontorforskriften» på høring

Forslag til endringer i «hjemmekontorforskriften» på høring

‘Forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem’ har fått ny aktualitet under pandemien. Arbeids- og sosialdepartementet har nå sendt ut et forslag til endringer i forskriften på høring. Formålet med forslaget til endringer er å tilpasse reglene til dagens teknologiske og samfunnsmessige utvikling.

Arbeidssøkers informasjonsplikt

Arbeidssøkers informasjonsplikt

Plikter en arbeidssøker å opplyse om at han eller hun ble avskjediget fra sin tidligere arbeidsgiver? Høyesterett har i dom avsagt 18. mars 2021 (referanse HR-2021-605-A) gitt prinsipielle føringer for innholdet i arbeidssøkeres informasjonsplikt overfor potensielle nye arbeidsgivere. 

Arbeidstid eller hvileperiode ved beredskapsvakt – nye dommer fra EU-domstolen

Arbeidstid eller hvileperiode ved beredskapsvakt – nye dommer fra EU-domstolen

EU-domstolen avsa nylig to dommer om grensen mellom «arbeidstid» og «hvileperiode» etter arbeidstidsdirektivet (direktiv 2003/88/EF) artikkel 2, i tilfeller hvor arbeidstakeren har beredskapsvakt uten at det stilles krav om at hun må oppholde seg på arbeidsstedet. Dommene har blant annet betydning for tolkningen av arbeidsmiljøloven § 10-1, som definerer hva som er «arbeidstid» og «arbeidsfri» i lovens forstand.

Lønnsstøtte til kriserammede bedrifter

Lønnsstøtte til kriserammede bedrifter

Den 15. mars 2021 trådte en ny lønnsstøtteordning i kraft. Ordningen vil gjelde fram til utgangen av juni 2021, og retter seg mot arbeidsgivere som tar tilbake egne ansatte fra permittering i perioden 15. mars til 30. juni 2021.

Oversikt over gjeldende permitteringsregler

Oversikt over gjeldende permitteringsregler

Covid-19 har medført at mange bedrifter har opplevd reduksjon i arbeidsmengden, og flere bedrifter har måttet permittere ansatte i lengre eller kortere perioder. Fordi reglene i liten grad er lovfestet og det er kommet flere midlertidige forskrifter, kan det være vanskelig for arbeidsgivere og arbeidstakere å få et godt overblikk over reglene om permittering.

Blant topp to i Advokatundersøkelsen 2021

Blant topp to i Advokatundersøkelsen 2021

Finansavisen Jus har offentliggjort resultatet av Advokatundersøkelsen 2021. Det er gledelig å kunne fortelle at Homble Olsby | Littler er rangert blant de to beste advokatfirmaene i arbeidsrett i Norge.

Homble Olsby advokatfirma as

Akersgata 28 
0158 Oslo 

Tel (+47) 23 89 75 70

E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Meld deg på vårt nyhetsbrev


Homble olsby Legal500Homble olsby EuropeChambers2018