Lovproposisjon om ny offentlig tjenestepensjonsordning

Lovproposisjon om ny offentlig tjenestepensjonsordning

Arbeids-og sosialdepartementet la i går frem lovforslag om ny offentlig tjenestepensjon (Prop. 87 L 2018-2019). Lovforslaget bygger på den enighet som ble fremforhandlet mellom partene i arbeidslivet våren 2018, og vil (med noen unntak og overgangsregler) innebære at alle ansatte i offentlig sektor går over til å opptjene alderspensjon etter nye regler fra og med 1. januar 2020.

Ansiennitet ved nedbemanning

Ansiennitet ved nedbemanning

Den 28. februar 2019 avsa Høyesterett dom om betydningen av ansiennitet ved arbeidsgivers utvelgelse ved nedbemanning. Spørsmålet var i hvilken grad arbeidsgiver ved utvelgelsen kunne fravike ansiennitetsrekkefølgen basert på en vurdering av de ansattes kompetanse og faglige dyktighet.

Lerheim på sjetteplass

Lerheim på sjetteplass

Tore Lerheim fikk en sterk sjetteplass blant Norges arbeidsrettsadvokater i Finansavisens årlige undersøkelse som ble publisert i dag. Kåringen er basert på stemmer fra advokatkolleger i andre firmaer.

Endringer i permitteringsreglene fra 1. januar 2019

Endringer i permitteringsreglene fra 1. januar 2019

Arbeidsgivers lønnsplikt ved starten av en permittering (arbeidsgiverperiode I) øker fra 10 til 15 dager samtidig som arbeidsgiverperiode II med lønnsplikt, opphører. I tillegg reduseres den maksimale perioden for arbeidsgivers fritak fra lønnsplikt under permittering fra 49 til 26 uker.

Høyesterett med dom i Norwegian-saken

Høyesterett med dom i Norwegian-saken

Høyesterett har kommet med avgjørelse i den såkalte Norwegian-saken, som gjelder spørsmål om arbeidsgiveransvar. Høyesterett frifant Norwegian, og konkluderte med at morselskapet ikke har arbeidsgiveransvar for pilotene og kabinansatte.

Personlig ansvar for usaklig oppsigelse

Personlig ansvar for usaklig oppsigelse

Borgarting lagmannsrett fastslo nylig personlig erstatningsansvar som følge av usaklig oppsigelse av en arbeidstaker i et aksjeselskap som senere gikk konkurs. Dommen er en påminnelse om at styremedlemmer, aksjeeiere og andre med aktive roller i virksomheten er eksponert for ansvar ved uaktsomme handlinger eller unnlatelser.

Vi søker 1-2 advokater/advokatfullmektiger

Vi søker 1-2 advokater/advokatfullmektiger

For å kunne håndtere flere og mer varierte oppdrag, ønsker vi å ansette 1-2 advokater/advokatfullmektiger. Vi ser primært etter personer med 2-5 års erfaring som jurist/advokat, men også mer erfarne og nyutdannede kan søke.

Valgrett ved virksomhetsoverdragelse

Valgrett ved virksomhetsoverdragelse

I en dom fra oktober kom Høyesterett til at en arbeidstaker kunne utøve valgrett ved en virksomhetsoverdragelse. Dommen får betydning i virksomhetsoverdragelser hvor tidligere arbeidsgiver har tariffavtale med AFP, men hvor ny arbeidsgiver ikke har/får det.

Forlik om ansiennitetsprinsippet i Hovedavtalen

Forlik om ansiennitetsprinsippet i Hovedavtalen

Tvisten mellom NHO og LO i Arbeidsretten vedrørende tolkningen av ansiennitetsprinsippet i Hovedavtalen § 8-2 ble nylig forlikt. Denne tvisten har oppstått i tilknytning til den såkalte «Skanska-saken» som skal behandles av Høyesterett, og det blir nå opp til Høyesterett å ta stilling til i hvilken grad dette forliket kan føre til et annet resultat enn i lagmannsretten.

Seminar on Employee Influence in the Nordics

Seminar on Employee Influence in the Nordics

Homble Olsby i samarbeid med IUNO, Setterwalls og Krogerus inviterer til en seminarserie om medarbeiderinnflytelse i Norden. Seminarene holdes i København, Helsinki, Oslo og Stockholm i November 2018. Seminarene retter seg mot HR-medarbeidere og andre med HR-ansvar i Norden. 

Homble Olsby advokatfirma as

Akersgata 28 
0158 Oslo 

Tel (+47) 23 89 75 70
Faks (+47) 23 89 75 71

E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Meld deg på vårt nyhetsbrev


Homble olsby Legal500Homble olsby EuropeChambers2018