Nye regler oppstiller krav om rapportering av virksomheters arbeid med likestilling- og ikke-diskriminering

Nye regler oppstiller krav om rapportering av virksomheters arbeid med likestilling- og ikke-diskriminering

Offentlige virksomheter og private virksomheter av en viss størrelse er underlagt en lovpålagt aktivitets- og redegjørelsesplikt relatert til likestilling og ikke-diskriminering (ARP). Rapporteringsplikten gjelder fra og med regnskapsåret 2020. Mange virksomheter vil måtte bruke tid og ressurser på å implementere tilstrekkelige systemer og rutiner for å etterkomme de nye reglene.

Ny dom fra Høyesterett om arbeidsgivers styringsrett

Ny dom fra Høyesterett om arbeidsgivers styringsrett

I Høyesteretts dom avsagt 13. november 2020 var spørsmålet om avtaler om sluttpakker ved frivillig fratreden, som ble inngått i en nedbemanningsprosess, kunne settes delvis til side på grunn av at de var i strid med god forretningsskikk eller urimelighet jf. avtaleloven § 36. For å avgjøre dette spørsmålet måtte Høyesterett ta stilling til om de ansatte hadde rett til en tidligpensjon i en slik prosess basert på tidligere arbeidsgivers løfte.

Regelendringer i pensjonsordningen - egen pensjonskonto

Regelendringer i pensjonsordningen - egen pensjonskonto

Tidligere i år ble utkast til forskrifter om egen pensjonskonto sendt ut på høring. Høringsfristen var 3. august 2020 og de nye reglene trer trolig i kraft i starten av 2021. Formålet med regelendringene er å legge til rette for at arbeidstakere skal kunne få best mulig pensjon. Arbeidstakere skal kunne velge hvem som skal forvalte pensjonskapitalen, noe som vil føre til større konkurranse i markedet.

Oppsigelse - ny dom i Lagmannsretten

Oppsigelse - ny dom i Lagmannsretten

Lagmannsretten tok nylig stilling til om oppsigelsen av to grafikere i Dagbladet var ugyldige. Det ble særlig problematisert at saksbehandlingen hadde vært mangelfull. På tross av dette ble oppsigelsene ikke ansett for å være ugyldige.

Arbeidslivskriminalitet – høringer

Arbeidslivskriminalitet – høringer

Regjeringen har sendt ut flere høringer som retter seg mot arbeidslivskriminalitet. Høringene tar blant annet for seg straffansvar for lønnstyveri, økt strafferamme ved brudd på bestemmelser i arbeidsmiljøloven og en bestemmelse om at lønn skal utbetales via bank.

Littler Globals COVID-19 undersøkelsesrapport

Littler Globals COVID-19 undersøkelsesrapport

COVID-19 gir opphav til en rekke nye problemstillinger på arbeidsplassen. Littler Global, som Homble Olsby advokatfirma er en del av, har derfor nylig forespurt over 750 HR-toppledere og interne rådgivere over hele Europa om hva som er deres viktigste bekymringer og strategier.

Homble Olsby advokatfirma as

Akersgata 28 
0158 Oslo 

Tel (+47) 23 89 75 70

E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Meld deg på vårt nyhetsbrev


Homble olsby Legal500Homble olsby EuropeChambers2018