Diskrimineringsnemndas avgjørelse i håndhilse-saken

Diskrimineringsnemndas avgjørelse i håndhilse-saken

Diskrimineringsnemnda har nå kommet med sin avgjørelse i den såkalte håndhilse-saken. Saken gjaldt en vikarlærer som grunnet sin religiøse tro ikke ville håndhilse på kvinner. Kommunen oppstilte som krav for videre ansettelse ved skolen at han håndhilste på begge kjønn. Vikaren nektet å etterkomme dette, og fikk dermed ikke forlenget arbeidsforholdet sitt. Spørsmålet var om kravet innebar diskriminering på grunn av religion.

Nemndas avgjørelse vedrørende ansettelsesforholdet

Nemnda slo enstemmig fast at vikarlæreren var blitt forskjellsbehandlet i strid med hovedregelen om forbud mot diskriminering på grunn av religion.

Deretter drøftet nemnda om forskjellsbehandlingen likevel var lovlig i medhold av unntaksbestemmelsen i loven. Forskjellsbehandling er ikke i strid med forbudet mot diskriminering når den er

  • saklig,
  • nødvendig for å oppnå formålet og
  • ikke uforholdsmessig inngripende.

Nemnda delte seg i et flertall og et mindretall vedrørende dette spørsmålet. Flertallet mente at forskjellsbehandlingen var lovlig fordi vilkårene i unntaksregelen var oppfylt. Mindretallet konkluderte motsatt.

Flertallet fant at kravet om håndhilsing på kvinner var saklig, ettersom likebehandling av kjønnene er et viktig prinsipp i samfunnet og skolen. Videre mente flertallet at kravet var nødvendig for å oppnå likebehandling mellom kjønnene, ettersom det ikke fantes noe alternativ til kravet om håndhilsing på alle. Å introdusere en ny og kjønnsnøytral hilseform ville virke konstruert og fremmed. Nemnda vurderte deretter forholdsmessigheten, og veide hensynet til likebehandling av kjønnene opp mot hensynet til religionsfrihet. Flertallet fastslo at likestilling mellom kjønnene sto såpass sterkt i Norge at hensynet til religionsfrihet måtte vike, og at forskjellsbehandlingen dermed var forholdsmessig.

Mindretallet mente derimot at et krav om at vikaren skulle håndhilse på personer av begge kjønn verken hadde et saklig formål, eller var nødvendig eller forholdsmessig.

Les avgjørelsen her.  

Nemndas avgjørelse vedrørende NAVs uttalelser og vedtak

I tilknytning til håndhilse-saken oppsto også spørsmål om NAV hadde diskriminert vikaren. Som en følge av at vikaren nektet å etterkomme skolens krav til å håndhilse på begge kjønn mente NAV at han takket nei til lønnet arbeid, og fattet følgelig vedtak om redusert sosialstønad.

I et møte med vikaren informerte saksbehandleren i NAV om hvilke konsekvenser det ville ha om han fortsatt nektet å håndhilse på kvinner, og dermed ikke takket ja til videre ansettelse ved skolen. I den forbindelse sammenlignet hun situasjonen med at hun skulle reist til Saudi-Arabia, og uttalte at han måtte tilpasse seg landet han oppholder seg i. Videre uttalte saksbehandleren: «Du vet jo hvor sosialhjelp kommer fra? Det er fra skattepenger, fra vinmonopolet, fra grisebønder, fra butikker som selger alkohol. Så det er jo ikke noe alternativ heller siden du er så religiøs».

Nemnda kunne ikke se at uttalelsene hadde et saklig formål, og konkluderte med at uttalelsene utgjorde direkte diskriminering.

Nemndas flertall fastslo at vedtaket om å ikke utbetale stønad var diskriminerende. I den forbindelse la flertallet vekt på at vedtaket var uforholdsmessig, ettersom det fikk alvorlige konsekvenser for vikaren og hans familie, og at familiens livsopphold ble truet.

Les avgjørelsen her

Homble Olsby advokatfirma as

Akersgata 28 
0158 Oslo 

Tel (+47) 23 89 75 70
Faks (+47) 23 89 75 71

E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Meld deg på vårt nyhetsbrev


Homble olsby Legal500Homble olsby EuropeChambers2018