Endringer i arbeidsmiljøloven og likestillings- og diskrimineringsloven

Endringer i arbeidsmiljøloven og likestillings- og diskrimineringsloven

Den 1. januar 2020 ble det innført en rekke endringer i arbeidsmiljølovens regler om varsling. Samtidig ble arbeidsgivers aktivitetsplikt i likestillings- og diskrimineringslovens regler styrket.

Endring i varslingsreglene

Endringene i arbeidsmiljølovens kapittel 2A om varsling innebærer i hovedsak lovfesting av gjeldende rett for å gjøre reglene mer tilgjengelige arbeidsgivere og for folk flest. Det er blant annet lovfestet hva som anses som "kritikkverdige forhold" ved arbeidsgivers virksomhet, hva som anses som «gjengjeldelse» overfor arbeidstakeren og hvordan arbeidstakeren skal varsle.

Kravene til arbeidsgivers aktivitetsplikt endres også ved at arbeidsgiver nå må undersøke varselet innen rimelig tid. Selv om endringene ikke innfører konkrete krav til saksbehandlingen, må arbeidsgiveren nå ha varslingsrutiner som beskriver fremgangsmåten ved varsling og arbeidsgiverens egen saksbehandling ved mottak, behandling og oppfølging av et varsel. Rutinene bør også inneholde konkrete krav om saksbehandlingsfrister, frister for iverksettelse av eventuelle tiltak og tilbakemelding til varsleren.

Varslingsreglene gjelder nå ikke bare arbeidstakere og innleide, men også enkelte andre personer som utfører arbeid i virksomheter, jf. arbeidsmiljøloven § 1-6. Dette omfatter blant annet skolelever, vernepliktige, sivile tjenestepliktige, pasienter, personer som er utplassert hos en virksomhet i opplæringsøyemed og personer som deltar på arbeidsmarkedstiltak.

Ifølge de nye reglene vil en arbeidstaker som har vært utsatt for ulovlig gjengjeldelse nå kunne kreve både oppreisning og erstatning uten hensyn til arbeidsgiverens skyld.


Endring i arbeidsgivers aktivitetsplikt etter likestillings- og diskrimineringsloven

Endringene i likestillings- og diskrimineringsloven knyttet til arbeidsgivers aktivitetsplikt i forbindelse med deres likestillings- og diskrimineringsarbeid omfatter i hovedsak offentlige virksomheter og private virksomheter med mer enn 50 ansatte. Disse virksomhetene pålegges nå å, annethvert år, foreta en lønnskartlegging fordelt etter kjønn og bruken av deltidsarbeid. Kartleggingen må dokumenteres. Private virksomheter med mellom 20 og 50 ansatte må også gjennomføre en slik kartlegging dersom en av arbeidslivets parter krever det. Videre må arbeidsgiverne redegjøre for den faktiske tilstanden når det gjelder kjønnslikestilling i virksomheten og hva de gjør for å oppfylle sin aktivitetsplikt. Denne redegjørelsen kan gis i årsberetningen.

Homble Olsby advokatfirma as

Akersgata 28 
0158 Oslo 

Tel (+47) 23 89 75 70
Faks (+47) 23 89 75 71

E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Meld deg på vårt nyhetsbrev


Homble olsby Legal500Homble olsby EuropeChambers2018