Enighet om tiltakspakke

Enighet om tiltakspakke

Et flertall på Stortinget ble mandag 16. mars 2020 enige om første del av den økonomiske tiltakspakken i forbindelse med koronavirus-utbruddet. For arbeidsgivere er seks tiltak særlig relevante.

De seks tiltakene er:

  • Permitterte sikres full lønn inntil 6 G til og med dag 20. Arbeidsgivers plikt til å betale lønn ved permittering reduseres til to dager. Staten overtar ansvaret for å betale arbeidstaker lønn de siste 18 dagene
  • Etter dag 20 i permitteringsperioden sikres permitterte en inntekt på 80 prosent av dagpengegrunnlaget opp til 3G. For inntekt fra 3G opp til 6G utgjør dagpengegrunnlaget 62, 4 prosent. Inntekt over 6G tas ikke med i dagpengegrunnlaget
  • Inntektsgrensen for å ha rett til dagpenger reduseres fra dagens 1,5G til 0,75G
  • Arbeidsgiverperioden for betaling av sykepenger knyttet til koronaviruset reduseres til tre dager. Selvstendig næringsdrivende og frilansere skal få utbetalt sykepenger fra og med dag fire. Nivået på sykepengene er det samme som i dag
  • Selvstendig næringsdrivende og frilansere skal få en midlertidig inntektssikring tilsvarende 80 prosent av gjennomsnittet av de siste tre års inntekter oppad begrenset til 6G. Kompensasjonen inntrer fra og med dag 17 etter inntektsbortfallet.
  • Stortinget foreslår å doble ordningen med omsorgsdager. Arbeidsgiverperioden for betaling av omsorgspenger reduseres til tre dager. Selvstendig næringsdrivende og frilansere skal få utbetalt omsorgspenger fra dag tre.

Tiltakene vil tre i kraft straks de er annengangsbehandlet av Stortinget torsdag 19. mars 2020 og sanksjonert av Kongen i statsråd.

Endringene vil også gjelde for permitteringer som er iverksatt før lovendringen, se regjeringens tiltak – endringer i permitteringsreglene her (nyhet 13. mars 2020).

Ta gjerne kontakt med oss hvis virksomheten din har behov for tilpasninger som følge av koronavirus-utbruddet.

Homble Olsby advokatfirma as

Akersgata 28 
0158 Oslo 

Tel (+47) 23 89 75 70
Faks (+47) 23 89 75 71

E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Meld deg på vårt nyhetsbrev


Homble olsby Legal500Homble olsby EuropeChambers2018