EUs direktiv om vern av varslere og virksomheters behov for å gjennomgå sine varslingsrutiner

EUs direktiv om vern av varslere og virksomheters behov for å gjennomgå sine varslingsrutiner

EU har vedtatt et direktiv om vern av varslere for å sikre et høyt beskyttelsesnivå for denne gruppen. Direktivet, som antas å være EØS-relevant, pålegger medlemslandene å gjennomføre direktivet i nasjonal rett innen 17. desember 2021.  Homble Olsby | Littler har lang erfaring med å bistå klienter i håndtering av varslingssaker. Vi anbefaler våre klienter å gjennomgå sine varslingsrutiner for å sikre at disse rutinene oppfyller alle krav til vern av varslere, inklusive krav til forsvarlig håndtering av personopplysninger.

Varslingsdirektivet, som både gjelder for private og offentlige virksomheter, skiller seg på flere måter fra dagens regler om varsling i arbeidsmiljøloven.

Sammenliknet med reglene i arbeidsmiljøloven åpner direktivet for at en større krets av personer kan få status som varsler. I tillegg til arbeidstakere, gjelder direktivet også for andre grupper med tilknytning til virksomheten. Blant annet omfattes selvstendig næringsdrivende, leverandører og aksjonærer.

Etter varslingsdirektivet kan en person få status som varsler før arbeidsforholdet er påbegynt. Dette kan være aktuelt i tilfeller hvor personen har fått informasjon om kritikkverdige forhold i virksomheten underveis i rekrutteringsprosessen eller i kontraktsforhandlinger.

Direktivet omfatter også personer som tidligere har arbeidet i virksomheten. I tillegg gjelder direktivet for personer som har en relasjon til varsleren, og som derfor risikerer gjengjeldelse på arbeidsplassen. Eksempelvis kan kolleger og slektninger være personer som har en slik relasjon til varsleren.

Direktivet stiller også strengere krav til arbeidsgivers saksbehandling ved håndtering av varsler sammenliknet med de kravene arbeidsmiljøloven inneholder i dag. Private virksomheter med 50 eller flere ansatte har etter direktivet en plikt til å etablere interne varslingssystemer. Det samme gjelder for alle offentlige virksomheter uavhengig av antall ansatte.

Vår erfaring er at gode varslingssystemer gjør virksomheter bedre i stand til å håndtere varsler på en forsvarlig måte. Derfor tilbyr vi Littler Whistle Protect til våre klienter. Littler Whistle Protect, som er designet for å blant annet kunne ivareta strenge krav til varslervern og krav til forsvarlig behandling av personopplysninger,  er et trygt og brukervennlig digitalt varslingssystem. For mer informasjon om dette digitale varslingssystemet, se her.

Varslingsdirektivet krever også at virksomheter følger opp varsler innen bestemte tidsfrister. Sammenliknet med arbeidsmiljølovens krav i dag stiller direktivet på dette punktet strengere krav. I tillegg inneholder direktivet bestemmelser om taushetsplikt. Etter direktivet skal ikke varslerens identitet gjøres kjent for andre enn personene som behandler varslingssaken. Det samme gjelder for informasjon som direkte eller indirekte kan knyttes til varsleren. Direktivet beskytter også identiteten til den eller de personene som det varsles om. Littler Whistle Protect ivaretar disse kravene på en forsvarlig måte.

Varslingsdirektivet er per i dag ikke gjennomført i norsk rett. Det er til behandling hos departementene som vurderer om direktivet er EØS-relevant og hvordan det skal gjennomføres i Norge. Flere forhold taler for at direktivet er EØS-relevant. For det første er direktivet markert som EØS-relevant av EU. For det andre er et sentralt formål med direktivet å forbedre etterlevelse av EU-regler på områder som offentlige anskaffelser, forbrukervern og personopplysninger. Disse områdene er relevante for EØS-avtalen.

Vi forventer at varslingsdirektivet vil bli gjennomført i Norge og at det vil gjøres flere endringer i dagens regelverk. Virksomheter som ønsker å ta varsling på alvor og være i forkant av endringer i arbeidsmiljøloven, bør derfor allerede nå gjennomgå sine innarbeidede rutiner og tilpasse disse til  alle krav som gjelder for vern av varslere, inklusive krav til forsvarlig behandling av personopplysninger.  

Homble Olsby advokatfirma as

Akersgata 28 
0158 Oslo 

Tel (+47) 23 89 75 70
Faks (+47) 23 89 75 71

E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Meld deg på vårt nyhetsbrev


Homble olsby Legal500Homble olsby EuropeChambers2018