Forlengelse av regler for sykepenger, arbeidsavklaringspenger, dagpenger og innreisekarantene

Forlengelse av regler for sykepenger, arbeidsavklaringspenger, dagpenger og innreisekarantene

Regjeringen har foreslått å forlenge ordninger for sykepenger, arbeidsavklaringspenger, dagpenger og innreisekarantene som en del av dagens krisepakke.

Sykepenger

Regjeringen har foreslått å forlenge den utvidede retten til sykepenger ved smitte eller mistanke om smitte slik at de vil være gjeldende til og med juni 2021. Dette innebærer at arbeidstakere, frilansere og selvstendig næringsdrivende har rett til sykepenger ved fravær fra arbeidet på grunn av covid-19 eller ved mistanke om slik sykdom. For arbeidsgiver vil arbeidsgiverfinansieringen ved sykefravær på grunn av covid-19 fremdeles være redusert fra 16 til 3 dager.

Arbeidsavklaringspenger

Regjeringen har foreslått at arbeidssøkere, som mottar arbeidsavklaringspenger, får forlenget stønadsperioden fra 1. mars til 30. juni 2021. Bakgrunnen for forslaget er at mange aktiviteter for mottakere av arbeidsavklaringspenger fremdeles er satt på vent og at mulighetene for å komme tilbake i arbeid fremdeles er redusert.

Forrige forlengelse gjaldt kun fra 20. mars 2020 til 31. oktober 2020. Arbeidssøkere, som har mistet retten til arbeidsavklaringspenger etter 31. oktober 2020, vil etter regjeringens forslag nå kunne søke om å få arbeidsavklaringspenger fra 1. mars 2021.

Dagpenger

Regjeringen har foreslått at den nedre inntektsgrensen for rett til dagpenger senkes fra 1,5 G (kr 152 026,50) til 0,75 G (kr 76 013,25) siste 12 måneder, eller 2,25 G (kr 253 377,50) siste 36 måneder. Dette gjelder både permitterte og arbeidsledige.

I tillegg foreslår regjeringen at kravet til redusert arbeidstid for rett til dagpenger senkes fra minimum 50 % til minimum 40 %. Dette innebærer at dagpengene ikke faller bort, med mindre en permittert arbeidstaker jobber mer enn 60 % av tidligere arbeidstid. Endringen vil føre til mer fleksibilitet både for arbeidsgivere og arbeidstakere.

Disse reglene gjaldt også i en periode i 2020, men ble avviklet 1. november 2020 fordi det var bedring i hvordan arbeidsmarkedet utviklet seg. Nå har regjeringen foreslått at reglene gjeninnføres frem til og med 30. juni 2021.

Innreisekarantene

Regjeringen har foreslått å forlenge ordningen med redusert egenandel for arbeidsgivere på kr 500 per døgn for arbeidstakeres opphold på karantenehotell ved innreise til Norge. Det er lagt opp til at ordningen vil kunne vare ut juni 2021. Kompensasjonsordningen for arbeidsgiveres utgifter knyttet til innreisekarantene for utenlandsk arbeidskraft er også foreslått forlenget ut april 2021. Forlengelsene er begrunnet i at virksomhetene fremdeles trenger hjelp til å dekke merkostnadene knyttet til lønn, losji og oppfølgning av utenlandske arbeidstakere som sitter i karantene.

Homble Olsby advokatfirma as

Akersgata 28 
0158 Oslo 

Tel (+47) 23 89 75 70
Faks (+47) 23 89 75 71

E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Meld deg på vårt nyhetsbrev


Homble olsby Legal500Homble olsby EuropeChambers2018