Forlengelse og gjeninnføring av koronatiltak for arbeidslivet

Forlengelse og gjeninnføring av koronatiltak for arbeidslivet

Den 20. oktober 2021 er det registrert 294 nye smittetilfeller i Norge. Selv om smittetallet er vesentlig lavere enn i vår, skaper covid-19 fortsatt problemer for foreldre med barn i barnehage og skole. Det er fremdeles også en viss usikkerhet i arbeidsmarkedet. Regjeringen har derfor varslet at den vil forlenge koronatiltakene for arbeidslivet, samt gjeninnføre et tiltak beregnet for frilansere og selvstendig næringsdrivende.

Tiltakene består av flere særregler, og er ifølge den nyutnevnte arbeids- og inkluderingsministeren Hadia Tajik en nødvendighet for å skape trygghet i det som for mange fortsatt er en vanskelig tid.

1. Omsorgspenger og sykepenger

Regjeringens forslag innebærer at foreldre som har barn i karantene, eller som har barn hjemme fordi barnehage eller skole er helt eller delvis stengt på grunn av covid-19, vil ha rett til omsorgspenger. Selv om kvoten for antall dager med rett til omsorgspenger er brukt opp, vil foreldre likevel ha rett til omsorgspenger dersom barnet må holdes hjemme på grunn av særlige smittevernhensyn, og når skole eller barnehage er helt eller delvis stengt. Ordningen er foreslått forlenget til og med 31. desember 2021.

I samme periode vil arbeidstakere som har fravær på grunn av covid-19, eller på grunn av mistanke om slik sykdom, ha rett til sykepenger.

2. Lønnsplikt og dagpenger

Regjeringen har også foreslått å forlenge enkelte særregler om permittering og dagpenger. For arbeidsgivere vil forlengelsen bety at de kan bli fritatt fra lønnsplikt under permittering fram til og med 31. desember 2021. For permitterte arbeidstakere og arbeidsledige har forlengelsen den virkning at den midlertidige ordningen med forhøyet dagpengesats videreføres i tilsvarende periode. Dette gjør at dagpengene beregnes med 80 % av beregningsgrunnlaget opp til 3 G, og deretter 62,4 % av beregningsgrunnlaget. Mottakere av dagpenger, som ellers ville ha brukt opp dagpengeperioden, vil ha krav på dagpenger til og med 31. desember 2021.

I tillegg vil de midlertidige reglene om gradering av dagpenger bli forlenget i samme periode. Dette gjør at en arbeidstaker som mottar dagpenger kan jobbe 60 % av tidligere arbeidstid uten å miste retten til dagpenger.

3. Frilansere og selvstendig næringsdrivende

Mange selvstendig næringsdrivende og frilansere mistet inntekter som følge av koronautbruddet. Det ble derfor opprettet en midlertidig ordning for å kompensere inntektene som gikk tapt på grunn av covid-19. Ordningen var hjemlet i en midlertidig lov som opphørte 1. oktober 2021. Regjeringen har nå fremmet forslag om en ny midlertidig lov som skal gjeninnføre ordningen, noe som vil føre til at ordningen med kompensasjonsytelse til selvstendig næringsdrivende og frilansere vil være gjeldende fra 1. oktober 2021 til og med 31. desember 2021.

Homble Olsby advokatfirma as

Akersgata 28 
0158 Oslo 

Tel (+47) 23 89 75 70
Faks (+47) 23 89 75 71

E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Meld deg på vårt nyhetsbrev


Homble olsby Legal500Homble olsby EuropeChambers2018