Forslag om at gjengjeldelsessaker etter varsling skal kunne behandles i Diskrimineringsnemnda

Forslag om at gjengjeldelsessaker etter varsling skal kunne behandles i Diskrimineringsnemnda

Regjeringen har nylig oversendt forslag til Stortinget om etablering av et lavterskeltilbud i Diskrimineringsnemnda for behandling av påstått ulovlig gjengjeldelse i varslingssaker.

Dersom en arbeidstaker har varslet om kritikkverdige forhold ved arbeidsgivers virksomhet og mener seg utsatt for ulovlig gjengjeldelse, må arbeidstakeren i dag reise sak for domstolen for å få avklart tvisten. Den økonomiske risikoen som dette utgjør, innebærer at det er få varslingssaker som behandles i domstolene.

For å styrke vernet av varslere foreslår regjeringen å etablere et lavterskeltilbud hvor en nemnd får myndighet til å avgjøre tvister om gjengjeldelse etter varsling. Regjeringen foreslår at denne myndigheten legges til Diskrimineringsnemnda.

Klager til Diskrimineringsnemnda er gratis. Det er ikke nødvendig med advokat. Klager risikerer ikke å måtte betale motpartens sakskostnader. Det er imidlertid lang saksbehandlingstid i Diskrimineringsnemnda, for tiden nesten åtte måneder, slik at det er usikkert hvor mye raskere sakene vil bli behandlet i Diskrimineringsnemnda enn i domstolene.

Forslaget innebærer at Diskrimineringsnemnda skal få myndighet til å vurdere om det foreligger en ulovlig gjengjeldelse, samt gi oppreisning og, i noen tilfeller, erstatning til arbeidstaker som har blitt utsatt for ulovlig gjengjeldelse etter varsling.  Regjeringen foreslår at Diskrimineringsnemnda ikke skal få myndighet til å behandle saker om gjengjeldelse i form av oppsigelse, endringsoppsigelse eller avskjed. Disse tvistene må fremdeles fremmes for domstolene.

Regjeringen foreslår ikke endringer i saksbehandlingsreglene som gjelder for Diskrimineringsnemnda. Dersom forslaget blir vedtatt, betyr det blant annet at sakene normalt vil gjennomføres ved skriftlig behandling istedenfor muntlig forhandling.

Det vil ikke være en frist for å melde krav til Diskrimineringsnemnda, men Diskrimineringsnemnda har mulighet til å avvise saker der saksforholdet ligger mer enn tre år tilbake i tid. Både arbeidsgiver og arbeidstaker kan reise søksmål for domstolene innen tre måneder etter vedtak fra Diskrimineringsnemnda.

Forslaget skal nå behandles av Stortinget.

Homble Olsby advokatfirma as

Akersgata 28 
0158 Oslo 

Tel (+47) 23 89 75 70
Faks (+47) 23 89 75 71

E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Meld deg på vårt nyhetsbrev


Homble olsby Legal500Homble olsby EuropeChambers2018