Forslag til endringer av verdigrensene i tvisteloven

Forslag til endringer av verdigrensene i tvisteloven

Justis- og beredskapsdepartementet har i proposisjon av den 21. juni 2019 foreslått å endre verdigrensene for obligatorisk behandling i forliksrådsbehandling, behandling etter reglene om småkravprosess og anke til lagmannsretten i saker om formuesverdier.

Departementet foreslår å endre verdigrensen for obligatorisk behandling av saker om formuesverdier i forliksrådet etter tvisteloven § 6-2 fra NOK 125 000 til NOK 200 000. Departementets begrunnelse er i hovedsak at forliksrådet kan behandle saker enkelt, hurtig og billig og bør derfor benyttes i større grad enn i dag. Partenes rettssikkerhet sikres ved at saken kan innstilles i forliksrådet eller ankes til tingretten.

Videre foreslår departement å heve grensen for krav som skal behandles etter reglene i tvisteloven kapittel 10 om småkravprosess fra NOK 125 000 til NOK 250 000. Departementet argumenterer for at småkravprosess er en effektiv og rimelig domstolsbehandling som gir flere personer tilgang til domstolene. Partene kan fortsatt bare få erstattet sakskostnader med inntil 20 % av tvistesummen og departementet foreslår derfor å øke maksbeløpet for slik erstatning fra kr 25 000 til kr 50 000.

Ved anke over dom i saker om formuesverdier etter tvisteloven § 29-13 foreslår departementet at krav om lagmannsrettens samtykke skal gjelde der ankegjenstandens verdi er NOK 250 000 mot dagens NOK 125 000. Kostnadsutviklingen har medført at store deler av tvistebeløpet i disse sakene konsumeres av sakskostnadene for lagmannsretten. Ved å øke grensen får man bedre samsvar mellom kostnadene og kravets verdi. Partenes rettssikkerhet ivaretas ved at lagmannsretten kan gi samtykke til behandling av saker under grensen på NOK 250 000, og det antas at lagmannsretten oftere vil gi samtykke når tvistesummen er nær grensen.

Ettersom forslaget innebærer forskjellige verdigrenser, vil det kunne medføre at saker med verdier mellom NOK 200 000 og NOK 250 000 kun vil bli behandlet en gang, ved småkravprosess. Dette forutsetter imidlertid at partene ikke selv ønsker forliksrådsbehandling. I tillegg har lagmannsretten adgang til å gi samtykke til behandling i lagmannsretten dersom partenes behov, sakens karakter eller behandling tilsier det.

Homble Olsby advokatfirma as

Akersgata 28 
0158 Oslo 

Tel (+47) 23 89 75 70
Faks (+47) 23 89 75 71

E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Meld deg på vårt nyhetsbrev


Homble olsby Legal500Homble olsby EuropeChambers2018