Forslag til ny lov om vern av forretningshemmeligheter

Forslag til ny lov om vern av forretningshemmeligheter

Fredag 18. oktober 2019 la Justisdepartementet frem et forslag til ny lov om vern av forretningshemmeligheter i Prop. 5 LS (2019-2020). Forslaget gjennomfører EU direktiv 2016/943 og styrker vernet av forretningshemmeligheter. 
 
I dag er bestemmelsene om vern av forretningshemmeligheter gitt i straffeloven og markedsføringsloven. Lovforslaget foreslår å oppheve disse reglene og å innføre en ny lov om vern av forretningshemmeligheter, som altså skal gjennomføre EU direktiv 2016/943
 
Forslaget til ny lov om vern av forretningshemmeligheter inneholder en definisjon av begrepet «forretningshemmelighet». Begrepet skal omfatte fortrolige opplysninger om virksomhetens drifts- og forretningsforhold, knowhow og teknologiske opplysninger. I tillegg bruker forslaget begrepet «inngrep» om alle urettmessige handlinger i strid med vernet av forretningshemmeligheter.  Begrepet «inngrep» foreslås å omfatte tilegnelse, bruk og formidling av forretningshemmeligheter. 
 
I dag kan innehaver av forretningshemmeligheter kreve dom på forbud mot eksisterende og fremtidige inngrep, tilkjennelse av vederlag og erstatning samt kjennelse om midlertidig forføyning og eventuell straff. Forslaget utvider håndhevingsalternativene som innehaveren kan påberope seg ved et inngrep, for eksempel pålegg om tilbakekall av varer fra handelen, endring av varer, ødeleggelse av varer eller av dokumenter og gjenstander som inneholder forretningshemmeligheten, utlevering av varer til innehaveren og pålegg om å dekke utgifter ved formidling av en fellende dom. Forslaget omfatter også særskilte frister som må overholdes for å kunne benytte håndhevingsmidlene. 
 
Vernet av forretningshemmeligheter i forbindelse med rettslige prosesser foreslås også styrket. 
Forslaget er nå oversendt Stortinget for videre behandling. Du kan følge saksbehandlingen og lese hele lovforslaget her.

Homble Olsby advokatfirma as

Akersgata 28 
0158 Oslo 

Tel (+47) 23 89 75 70
Faks (+47) 23 89 75 71

E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Meld deg på vårt nyhetsbrev


Homble olsby Legal500Homble olsby EuropeChambers2018