Forslag til nye tiltak mot arbeidslivskriminalitet

Forslag til nye tiltak mot arbeidslivskriminalitet

Regjeringen har nylig oversendt forslag til Stortinget om nye tiltak i kampen mot arbeidslivskriminalitet.

Regjeringen har foreslått en rekke nye tiltak for å forebygge og motvirke arbeidslivskriminalitet. I det videre beskrives tre av de foreslåtte tiltakene.

1. Straffesanksjonering av lønnstyveri mv.

Regjeringen foreslår å straffesanksjonere  lønnstyveri. Lønnstyveri er et ganske nytt begrep. Begrepet  omfatter at arbeidsgiver unnlater å betale lønn eller annen godtgjørelse til arbeidstaker, at arbeidsgiver betaler for lite til arbeidstaker og at arbeidsgiver krever tilbakebetaling av allerede utbetalt lønn. Begrepet omfatter også at arbeidsgiver permitterer ansatte, samtidig som arbeidsgiver krever at de ansatte skal arbeide gratis i permitteringsperioden.

Regjeringen foreslår at det innføres nye straffebestemmelser for lønnstyveri med en øvre strafferamme på seks års fengsel. I tillegg foreslår Regjeringen at Arbeidstilsynet skal få hjemmel til å gi pålegg om utbetaling av forskriftsbestemt minstelønn. Forslaget omfatter straff i form av fengsel eller bøter for arbeidsgivere som ikke opprette tjenestepensjonsordning. Forslaget omfatter også det forhold at tjenestepensjonsordningen ikke oppfyller minstekravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon.

2. Ikke lenger lønn i kontanter

Et annet forslag til tiltak mot arbeidslivskriminalitet er innføring av et krav om at lønn som hovedregel skal betales til arbeidstakers konto via bankoverføring. Kravet om bankoverføring av lønn skal bidra til å redusere omfanget av svart arbeid og bedre de økonomiske vilkårene for de ansatte.

3. Godkjenning av visse virksomheter

Regjeringen foreslår at virksomheter som utfører manuell bilvask og dekkskift/dekkhotell må godkjennes av Arbeidstilsynet for å kunne drive virksomhet. Bakgrunnen for forslaget er dels behovet for å begrense useriøse aktører og dels behovet for å bedre arbeidsforholdene for arbeidstakerne i denne bransjen.

Forslaget til nye tiltak mot arbeidskriminalitet skal nå behandles av Stortinget.

Homble Olsby advokatfirma as

Akersgata 28 
0158 Oslo 

Tel (+47) 23 89 75 70
Faks (+47) 23 89 75 71

E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Meld deg på vårt nyhetsbrev


Homble olsby Legal500Homble olsby EuropeChambers2018