Gjenåpning av arbeidsplassen – dette bør du vite om overgangen til normal arbeidshverdag

Gjenåpning av arbeidsplassen – dette bør du vite om overgangen til normal arbeidshverdag

På fredagens pressekonferanse kom endelig beskjeden som mange har ventet på – Norge gjenåpner! For mange betyr dette at arbeidshverdagen normaliserer seg, og at man endelig kan dra tilbake på kontoret. Men hva innebærer overgangen til normal arbeidshverdag?

For arbeidsgivere som har brukt det siste året på å tilpasse seg nedstengninger og pålegg om hjemmekontor, er det nå viktig å sørge for at overgangen til en normal arbeidshverdag gjennomføres på en god måte. Det er likevel slik at enkelte bransjer sliter, noe som har ført til at Regjeringen har forlenget noen av de særreglene som har blitt innført på grunn av covid-19. Nedenfor kommer en rask oppsummering som arbeidstakere og arbeidsgivere bør være klar over nå som vi går over i en normal arbeidshverdag.   

1. Hjemmekontor etter gjenåpning

Mange arbeidsgivere har erfart at de ansatte ønsker å kunne jobbe fra hjemmekontor også i tiden fremover. Det vil også bli den nye normalen. De ansatte forventer større grad av fleksibilitet nå enn før pandemien, og dette er en realitet arbeidsgivere må forholde seg til. 

Det å åpne for økt bruk av hjemmekontor på mer varig basis har både positive og negative sider for  arbeidsgiver og arbeidstaker.  Alle former for endringer skaper nye utfordringer, faktiske så vel som rettslige. For arbeidsgivere er det viktig å huske på at arbeidsmiljøloven, arbeidsavtalen og eventuelle tariffavtaler i stor grad også gjelder ved arbeid på hjemmekontor. Det er imidlertid gitt en del særreguleringer bl.a. i "Forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem" (FOR-2002-07-05-715).

Forskriften har særregler om blant annet arbeidstid og arbeidsgivers ansvar for arbeidsmiljøet til ansatte som arbeider fra hjemmekontor. Ved hjemmearbeid som omfattes av forskriften må arbeidsgiver etter forskriftens § 2 også sørge for at det inngås en skriftlig avtale om hjemmearbeidet i tillegg til den skriftlige arbeidsavtalen.  Det er viktig at disse avtalene utformes med klokskap slik at arbeidsgiver ikke mister styring og kontroll over sine hjemmekontorordninger.

Som en hjelp for arbeidsgivere har vi i Homble Olsby utviklet en pakkeløsning hvor vi bistår med å etablere og implementere en strategi og dokumenter for bruk av hjemmekontor i perioden etter covid-19. For arbeidsgivere som allerede er godt i gang med etablering og gjennomføring av tiltak, bistår vi også med kvalitetssikring av prosess og enkeltelementer i prosessen i henhold til arbeidsgivers ønsker og behov.

2. Endringer i sykepenge- og omsorgspengeordninger

På grunn av covid-19 innførte Regjeringen flere midlertidige endringer i sykepengeordningen. En av disse endringene var at arbeidsgiverperioden ble kortet ned fra 16 til tre kalenderdager når fraværet skyldtes covid-19. Denne regelen oppheves med virkning for sykefravær som starter 1. oktober 2021 eller senere. Fra 1. oktober 2021 er arbeidsgiverperioden m.a.o. 16 dager uavhengig av årsaken til sykefraværet.

Det er også enkelte ordninger som videreføres. Fram til utgangen av oktober 2021 har arbeidstakere som har fravær på grunn av covid-19, eller mistanke om slik sykdom, rett til sykepenger. Ordningen for omsorgspenger til foreldre som har barn i karantene, eller har barn hjemme fordi barnehage eller skole er helt eller delvis stengt på grunn av covid-19, forlenges tilsvarende. Dette gjelder selv om det maksimale antall dager med omsorgspenger er brukt opp. I tillegg har foreldre krav på omsorgspenger dersom barnet må være hjemme som følge av særlige smittevernhensyn for barnet eller annet husstandsmedlem.

Selv om dette ikke er endelig bestemt, tar regjeringen sikte på at disse ordningen skal forlenges til utgangen av 2021.

 3. Forlengelse av permitteringsordningen og midlertidige dagpengeregler

Regjeringen har vedtatt å forlenge tidsperioden for enkelte særregler om permittering og dagpenger. Dette begrunnes med at det fremdeles er virksomheter i enkelte bransjer som sliter som følge av covid-19.

For arbeidsgivere vil forlengelsen av tidsperioden for disse særreglene bety at de er fritatt fra lønnsplikt under permittering fram til 1. november 2021.

For permitterte arbeidstakere og arbeidsledige har forlengelsen den virkning at den midlertidige ordningen med forhøyet dagpengesats videreført i tilsvarende periode. Dette gjør at dagpengene beregnes med 80 % av beregningsgrunnlaget opp til 3 G, og deretter 62,4 % av beregningsgrunnlaget. Mottakere av dagpenger, som ellers ville ha brukt opp dagpengeperioden, vil ha krav på dagpenger til 1. november 2021.

Det er også besluttet å forlenge reglene om gradering av dagpenger. Dette gjør at en arbeidstaker som mottar dagpenger kan jobbe 60 % av tidligere arbeidstid uten å miste retten til dagpenger.

Homble Olsby advokatfirma as

Akersgata 28 
0158 Oslo 

Tel (+47) 23 89 75 70
Faks (+47) 23 89 75 71

E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Meld deg på vårt nyhetsbrev


Homble olsby Legal500Homble olsby EuropeChambers2018