Har du deltidsansatte?

Har du deltidsansatte?

Den 17. januar 2022 sendte Arbeids- og inkluderingsdepartementet ut forslag til endringer i arbeidsmiljøloven på høring. Formålet er å styrke arbeidstakernes rett til heltid. «Hva betyr forslagene for meg som arbeidsgiver?», tenker du kanskje. Vi oppsummerer hovedpunktene.

1 Lovfeste hovedregel om heltid og plikt til å dokumentere behovet for deltid

Målet om å styrke rett til heltid er en del av både Arbeiderpartiets «100-dagersplan» og Hurdalsplattformen til Støre-regjeringen. Helt på tampen av 100-dagersperioden, den 96. dagen med ny rødgrønn regjering, kom de varslede lovforslagene om rett til heltid. Du finner hele høringsnotatet her.

1.1 Hva innebærer forslaget – kort fortalt?

I dag har vi ingen lovbestemmelse om at heltid er hovedregelen i norsk arbeidsliv. Derfor foreslår regjeringen en ny bestemmelse som skal gjelde alle virksomheter i alle sektorer. Den foreslåtte bestemmelsen:

 • lovfester en hovedregel om ansettelse i heltidsstilling,
 • pålegger arbeidsgiver en plikt til å dokumentere et eventuelt behov for ansettelse på deltid, og
 • pålegger arbeidsgiver, blant annet med grunnlag i dokumentasjonen, å drøfte spørsmålet om behov for deltidsansatte med de tillitsvalgte.

 1.2 Når kan arbeidsgiver likevel ansette deltid?

Arbeidsgiver kan ansette deltid når det foreligger et «behov». Dette må ifølge forslaget vurderes konkret. Eksemplene som beskrives i forslaget omfatter:

 • Når det ikke er bruk for mer arbeidskraft enn en deltidsstilling,
 • Når det ikke er mulig å fylle behovet for arbeidskraft gjennom en heltidsstilling, for eksempel:
  • sykefravær,
  • økt behov for bemanning på ulike dager,
  • konkrete tidspunkt med høy aktivitet, og
  • i virksomheter med turnusordninger o.l. med arbeid ulike tider på døgnet, og det er utfordrende å få arbeidsplanen til å gå opp uten bruk av deltid.
 • Forskjellige situasjoner hvor arbeidstakerens behov kan begrunne deltid. Høringsforslagets eksempler omfatter blant annet helsemessige årsaker hos arbeidstakeren og at arbeidstakeren selv kun ønsker deltidsstilling.

1.3 Dokumentasjon- og drøftingsplikten

Regjeringen foreslår at arbeidsgiver både må drøfte og dokumentere behovet for deltidsansettelsen før det tas beslutning om ansettelse i deltidsstilling.

Ifølge forslaget må drøftingene skje særskilt for hver enkelt deltidsansettelse, likevel slik at visse tilfeller kan «samles opp». I virksomheter med mange og hyppige rekrutteringsprosesser, kan det for eksempel være unødvendig og upraktisk med separate drøftinger.

Omfanget, innholdet, innretningen og gjennomføringen av drøftingene skal tilpasses forholdene og behovet til den enkelte virksomhet. Dette fordi den enkelte virksomhet er nærmest til å vurdere den mest hensiktsmessige organiseringen av drøftingene. 

Denne nye drøftingsplikten kommer i tillegg til den generelle drøftingsplikten i arbeidsmiljøloven § 14-1 a), som gjelder plikten til, minst én gang årlig, å drøfte virksomhetens bruk av deltid med de tillitsvalgte.

1.4 Hvem håndhever reglene?

Det er foreslått å gi Arbeidstilsynet kompetanse til å påse at dokumentasjons- og drøftingskravet gjennomføres.

2 Styrke fortrinnsretten for deltidsansatte

2.1 Hva innebærer forslaget – kort fortalt?

I dag gir arbeidsmiljøloven § 14-3 deltidsansatte fortrinnsrett til utvidet stilling fremfor at arbeidsgiver foretar «ny ansettelse i virksomheten».

Regjeringen foreslår å utvide denne regelen at fortrinnsretten, i tillegg til «ny ansettelse», også skal gjelde overfor innleie av arbeidstakere. Den foreslår også at deltidsansatte også skal ha fortrinnsrett til ekstravakter og lignende.

Dette betyr at en deltidsansatt får fortrinnsrett til utvidet stilling og til ekstravakter og liknende, fremfor at arbeidsgiver leier inn arbeidskraft eller bruker tilkallingsvikarer til det aktuelle arbeidet.

2.2 Krav til arbeidstaker og virksomheten

For å kreve fortrinnsrett i dag, kreves det at arbeidstaker er (i) «kvalifisert» og at (ii) utøvelse av fortrinnsrett ikke er til «vesentlig ulempe for virksomheten», jf. aml. § 14-3. Disse kravene vil også gjelde de foreslåtte reglene om fortrinnsrett.

I dag er fortrinnsretten avgrenset til «virksomheten», jf. aml. § 14-3. Regjeringen mener at denne avgrensningen ikke bør gjelde for fortrinnsrett til ekstravakter og liknende, og at avgrensningen kan skje til et mindre område enn «virksomheten». Det foreslås derfor at arbeidsgiver kan avgrense virkeområdet til enheter med minst 50 ansatte innenfor virksomheten.

2.3 Skal det gjelde en drøftingsplikt ved fortrinnsrett til ekstravakter og liknende?

Nei. Ifølge høringsforslaget vurderes at dette ikke er praktisk ved fortrinnsrett til ekstravakter og liknende.

3. … Og hva skjer videre?

Høringsfristen er 19. april 2022. Innspill fra høringsinstansene vil publiseres her. Så vil tiden vise hva som til slutt vedtas. Vi holder deg oppdatert.

Homble Olsby advokatfirma as

Akersgata 28 
0158 Oslo 

Tel (+47) 23 89 75 70

E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Meld deg på vårt nyhetsbrev


Homble olsby Legal500Homble olsby EuropeChambers2018