Har du startet arbeidet med likestillingsredegjørelsen for 2021?

Har du startet arbeidet med likestillingsredegjørelsen for 2021?

Mange er allerede godt i gang med alt som skal lages og kvalitetssikres for regnskapsåret 2021. Ikke glem likestillingsredegjørelsen! Årsberetningen deres må også ha opplysninger om denne. Redegjørelsen må blant annet inneholde resultatene fra den lovpålagte lønnskartleggingen dere skal gjøre. Her kommer noen tips som kan gjøre arbeidet med redegjørelsen lettere.

Hvem, hva og når?

Alle offentlige og private virksomheter med minst 50 ansatte må skrive og publisere en likestillingsredegjørelse for hvert regnskapsår. Det samme gjelder virksomheter med mellom 20 og 50 ansatte dersom arbeidsgiver, ansatte eller fagforeningen krever det.

Likestillingsredegjørelsen skal inneholde

  • resultatene fra den lovpålagte lønnskartleggingen
  • en beskrivelse av virksomhetens lovpålagte likestillings- og diskrimineringsarbeid gjennom regnskapsåret (les mer om hva dette innebærer her)

Likestillingsredegjørelsen må enten være en del av årsberetningen eller så må den publiseres på bedriftens hjemmesider senest innen 1. juli.

En likestillingspolicy forenkler rapporteringen

Erfaringene fra fjoråret er at det var vanskelig for mange å skrive en kortfattet og presis likestillingsredegjørelse. Vår erfaring er at skrivejobben blir enklere, kvaliteten på redegjørelsen blir bedre og det lovpålagte arbeidet med likestilling og diskriminering blir lettere dersom virksomheten har en likestillingspolicy. Denne policyen bør presisere bedriftens målsettinger, retningslinjer og prinsipper for likestilling og ikke-diskriminering.

Fordel roller og ansvar

Alle virksomheter bør definere klart hvor ansvaret for likestillings- og diskrimineringsarbeidet ligger og hvilke roller og personer som er den del av dette arbeidet. Dette vil nok variere med virksomhetens størrelse og organisering.

Vår erfaring er at ansvaret ofte plasseres i HR/administrasjonen. Teamet består normalt av minst to personer – en som henter ut nødvendig data og rapporter til lønnskartleggingen og en som leder og har ansvar for det som skal gjøres og produseres i likestillings- og diskrimineringsarbeidet. Ikke glem at de ansattes representanter også skal være med i det løpende arbeidet, i organiseringen av lønnskartleggingen og også gjerne i sluttspurten av det årlige skrivearbeidet.

Innfør rutiner for løpende dokumentasjon

Likestillings- og diskrimineringsarbeidet må dokumenteres. Det bør gjøres fortløpende og ikke som et skippertak i forbindelse med årsredegjørelsen. Løpende dokumentasjon sikrer at bedriften kan underbygge vurderingene som gjøres underveis, forebygge uoverensstemmelser og det effektiviserer normalt også arbeidet med å skrive den årlige likestillingsredegjørelsen.

Husk personvernet

Resultatene fra den lovpålagte lønnskartleggingen skal publiseres i den årlige likestillingsredegjørelsen. Her er det viktig å huske på personvernet. Bedriften må derfor vurdere hvordan resultatene kan rapporteres uten at personopplysninger avdekkes. F.eks. skal ikke resultatene publiseres per stillingsnivå dersom det er færre enn fem ansatte av hvert kjønn på det aktuelle stillingsnivået.

Rapporter balansert

Redegjørelsen må synliggjøre både positive og negative funn. Virksomhetene må derfor beskrive ulikheter og risikoer som er kartlagt, hva som kan være årsak til disse, hvilke aktiviteter og tiltak som er satt i gang for å forhindre (eller i alle fall redusere) de, og resultatene av arbeidet som er gjort. Ubalansert rapportering kan slå tilbake på bedriften.

Rapporteringsformatet

Den enkelte bedrift står fritt til å velge det rapporteringsformatet som den finner mest hensiktsmessig. Gode rapporter kjennetegnes gjerne av at de har et format som gjør det mulig å sammenligne informasjonen (og utviklingen) fra år til år.

Dersom redegjørelsen er presis og forståelig, vil den normalt kunne gjøres relativt kortfattet i formen.

Spørsmål?

Vi står klare til å hjelpe deg med likestillings- og diskrimineringsarbeidet, lønnskartlegging og likestillingsredegjørelsen.

Homble Olsby advokatfirma as

Akersgata 28 
0158 Oslo 

Tel (+47) 23 89 75 70

E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Meld deg på vårt nyhetsbrev


Homble olsby Legal500Homble olsby EuropeChambers2018