Har du utenlandske ansatte?

Har du utenlandske ansatte?

Arbeidsgiver har ansvaret for at arbeidstakerne har lovlig opphold i Norge. Vi bistår en rekke virksomheter med å få lovlig opphold for ansatte/andre som skal jobbe for dem i Norge. Her gir vi deg noen hovedpunkter som det er viktig å huske på.

Krav om oppholdstillatelse?

I spørsmålet om hvilke krav som må være oppfylt for å ha lovlig opphold til å jobbe i Norge er det naturlig å skille mellom tre grupper basert på arbeidstakerens nasjonalitet:

  • Nordiske statsborgere trenger ikke oppholdstillatelse el. for å jobbe i Norge.
  • Statsborgere fra EU/EØS land utenfor Norden trenger ikke oppholdstillatelse for å jobbe i Norge, men må registrere seg i henhold til en registreringsordning dersom de skal jobbe her i mer enn tre måneder.
  • Statsborgere utenfor EU/EØS (inkludert Storbritannia og USA) må normalt ha en oppholdstillatelse for arbeid før de kan starte å jobbe i Norge. Det finnes noen unntak fra dette og da er hovedvilkåret normalt at oppdraget/oppholdet i Norge varer mindre enn tre måneder.

Forskjellige typer oppholdstillatelser

Det finnes en rekke forskjellige oppholdstillatelser knyttet til arbeid. Felles for de fleste er at arbeidstakeren må ha status som såkalt «faglært». Det betyr at vedkommende må ha fullført høyere utdanning (f.eks. bachelor) eller fagutdanning (f.eks. elektriker), eventuelt ha betydelig lang arbeidserfaring innenfor det feltet som vedkommende skal jobbe innen i Norge.

Hvilken type oppholdstillatelse som er aktuell avhenger av hvordan arbeidsforholdet er organisert. F.eks. om vedkommendes arbeidsgiver er i Norge eller utlandet, om vedkommende skal jobbe for det konsernets norske selskap eller for en ekstern kunde, om vedkommende er en spesiell type arbeidstaker (f.eks. offshorearbeider), eller om vedkommende er selvstendig næringsdrivende og hvor firmaet i så fall er registrert.

Søknadsprosessen

Når det er avklart hvilken oppholdstillatelse som er aktuell kan søknadsprosessen starte. Det første som må gjøres er å samle, skrive, ferdigstille og evt. få oversatt til norsk/engelsk all dokumentasjon som må følge med søknaden. Arbeidstakeren må også fylle ut en digital søknad og bestille et møte med norske myndigheter i Norge eller utlandet for å (fysisk) levere dokumentasjonen som skal følge med søknaden. Søkeren kan normalt gi andre fullmakt til å møte og levere dokumentene på vedkommendes vegne i Norge.

Utlendingsdirektoratet  behandler og innvilger/avviser søknaden. Behandlingstiden varierer, men Utlendingsdirektoratet skal normalt ha sett på søknaden innen åtte uker. Hvis det ikke mangler noe eller de må undersøke noe, vil den normalt bli behandlet innen de åtte ukene.

Tidligere kunne søkere få en skriftlig bekreftelse på at de kunne jobbe i Norge mens søknaden ble behandlet dersom de hadde bedt om dette og det var sannsynlig at søknaden ville bli innvilget. De siste årene har imidlertid denne muligheten blitt strammet inn betydelig slik at normalen nå er at man må vente til søknaden er ferdig behandlet. Det er kun unntaksvis i særskilte situasjoner at myndighetene prioriterer en søknad foran andre.

Familiemedlemmer til arbeidstakeren som søker om oppholdstillatelse for å jobbe i Norge vil normalt også kunne få oppholdstillatelse til å følge vedkommende i perioden han/hun jobber i Norge. Det må da søkes om en egen oppholdstillatelse for hvert av familiemedlemmene.

Unntak fra krav til oppholdstillatelse

Det finnes som nevnt noen unntak fra kravet om at statsborgere utenfor Norden og EU/EØS må ha oppholdstillatelse for å jobbe i Norge. Fellesnevneren for disse er at arbeidet varer mindre enn tre måneder. De mest praktiske unntakene for multinasjonale selskap er

  • Personer som er ansatt i den utenlandske delen av et internasjonalt selskap og som skal delta i (ikke forestå) opplæring i den norske avdelingen til selskapet
  • Handels- og forretningsreisende (f.eks. personer som skal delta i møter, konferanser eller kontraktsamtaler)
  • Visse tekniske eksperter som skal montere, demontere, etterse, reparere eller vedlikehold maskiner eller teknisk utstyr. For disse må det sendes en skriftlig melding til politiet før vedkommende reiser til Norge.

Ukrainske flyktninger

Norge har nå tatt i bruk midlertidig kollektiv beskyttelse for ukrainske statsborgere som var bosatt i Ukraina før 24. februar 2022 og deres nære familie og for andre statsborgere i Ukraina som har fått innvilget beskyttelse Ukraina før denne datoen og deres nære familie.

De som har rett til og benytter seg av kollektiv beskyttelse kan også jobbe lovlig i Norge uten ytterligere søknad/tillatelse. Andre som flykter fra Ukraina, f.eks. utenlandske statsborgere som har jobbet i Ukraina, kan ikke jobbe lovlig i Norge før de har søkt om og fått innvilget oppholdstillatelse for arbeid etter de vanlige reglene.

***

Homble Olsby bistår med å vurdere hva som må til for at en arbeidstaker skal kunne jobbe lovlig i Norge og med eventuell prosess overfor myndighetene i denne forbindelse. Har du behov for mer informasjon må du gjerne ta kontakt med Lise Gran eller Knut Brekka.

Homble Olsby advokatfirma as

Akersgata 28 
0158 Oslo 

Tel (+47) 23 89 75 70

E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Meld deg på vårt nyhetsbrev


Homble olsby Legal500Homble olsby EuropeChambers2018