Høring om endringer i innleiereglene

Høring om endringer i innleiereglene

Arbeids- og sosialdepartementet sendte den 6. juni 2019 ut et høringsforslag med endringer i innleiereglene.

Høringsforslaget er en oppfølging av tidligere innstramminger i reglene om innleie, der formålet har vært å beskytte arbeidstakere mot ulovlig innleie.

Departementet foreslår å gi Arbeidstilsynet kompetanse til å føre tilsyn med at vilkårene for innleie og kravet til likebehandling ved utleie fra bemanningsforetak etter arbeidsmiljøloven §§ 14-12 og 14-12a etterleves. Arbeidstilsynet skal kunne gi pålegg og reaksjoner for brudd på innleiereglene overfor både innleier og bemanningsforetak. Arbeidstakere skal fremdeles kunne prøve spørsmål om ulovlig innleie for domstolene etter arbeidsmiljøloven § 14-14.

Departementet foreslår også å oppheve arbeidsmarkedsloven § 27 nr. 2 om at en arbeidstaker ikke kan leies ut til tidligere arbeidsgiver før det har gått seks måneder siden vedkommende sluttet hos arbeidsgiveren. Bestemmelsen skal motvirke at bemanningsforetak spekulerer i å rekruttere arbeidstakere fra ordinære virksomheter for så å leie dem ut igjen til samme virksomhet til økte omkostninger. Departementet stiller spørsmål ved om karantenebestemmelsen er for generell og om den lenger dekker et behov for å unngå misbruk ettersom tilgangen på arbeidskraft har blitt bedre. Departementet ber om tilbakemelding dersom høringsinstansene mener det fremdeles er behov for bestemmelsen og ber om forslag til hvordan bestemmelsen bedre kan motvirke usunn rekruttering.

Høringsfristen er 15. september 2019.

Homble Olsby advokatfirma as

Akersgata 28 
0158 Oslo 

Tel (+47) 23 89 75 70
Faks (+47) 23 89 75 71

E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Meld deg på vårt nyhetsbrev


Homble olsby Legal500Homble olsby EuropeChambers2018