Koronaviruset – lønnsstøtte for å ta permitterte ansatte tilbake i jobb

Koronaviruset – lønnsstøtte for å ta permitterte ansatte tilbake i jobb

Regjeringen har foreslått en midlertidig ordning hvor arbeidsgivere kan søke om lønnsstøtte for å ta egne permitterte ansatte tilbake i jobb.

Bakgrunnen for forslaget er at antallet permitterte fortsatt er svært høyt. Per 2. juni 2020 var det registrert i underkant av 330 000 helt eller delvis arbeidsledige. Formålet med støtteordningen er å redusere antallet permitterte og motvirke risikoen for at arbeidsledigheten i Norge stabiliserer seg på et høyt nivå.

Ordningen vil i utgangspunktet bare gjelde for juli og august måned. Lønnsstøtte vil gis til arbeidsgiver som en samlet utbetaling for begge månedene kort tid etter at ordningen utløper. Støtte gis bare for ansatte som var helt eller delvis permittert da ordningen ble lansert 28. mai 2020. Begrunnelsen for begrensningen er at regjeringen ikke ønsker å gi virksomheter insentiver til å gjennomføre nye permitteringer.

Den ansatte må også ha vært i arbeid i hele perioden som det søkes støtte for, men likevel slik at den ansatte kan ta ut ferie. I tillegg stilles det krav om at den ansatte ikke kan permitteres eller sies opp før 1. oktober 2020. Den ansatte kan heller ikke være i oppsigelsestid i perioden arbeidsgiver mottar støtte.

Virksomheter som har hatt et omsetningsfall på 30 prosent eller mer, gis støtte med et fast beløp på 15 000 kr per måned per fulltidsansatt som tas tilbake i jobb. For virksomheter som har hatt et mindre omsetningsfall, vil støttebeløpet avhenge av størrelsen på omsetningsfallet. Omsetningsfallet i støttemåneden beregnes med utgangspunkt i omsetningen for samme måned i fjor. Virksomheter som har hatt et omsetningsfall på 10 prosent eller mindre, vil ikke motta støtte.

Regjeringens forslag skal etter planen førstegangsbehandles i Stortinget 16. juni 2020, se Prop. 131 L (2019-2010).

For mer informasjon om hva arbeidsgivere bør være bevisste på når permitterte arbeidstakere skal tilbake på jobb, se denne nyhetsartikkelen.

Homble Olsby advokatfirma as

Akersgata 28 
0158 Oslo 

Tel (+47) 23 89 75 70
Faks (+47) 23 89 75 71

E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Meld deg på vårt nyhetsbrev


Homble olsby Legal500Homble olsby EuropeChambers2018