Koronaviruset – når permitterte arbeidstakere skal tilbake på jobb

Koronaviruset – når permitterte arbeidstakere skal tilbake på jobb

Den gradvise gjenåpningen av samfunnet som skjer i disse dager gjør at det for flere arbeidsgivere er aktuelt å kalle permitterte ansatte tilbake til arbeid. I den forbindelse er det noen forhold arbeidsgivere bør være bevisste på.

Når opphører permitteringsperioden?

I noen tilfeller er det på forhånd satt en dato for når arbeidstakeren skal komme tilbake på jobb, og arbeidstakeren har i så fall plikt til å møte til arbeid ved den fastsatte datoen. Dersom en slik dato ikke er satt, skal arbeidstakeren bli varslet innen rimelig tid om at vedkommende skal tilbake på jobb. Det gjelder ingen formelle krav til en slik tilbakekalling, og dette kan derfor gjøres ved e-post, gjerne i kombinasjon med en telefon.

Normalt må det antas at arbeidstakeren har plikt til å møte til arbeid innen én til to dager etter å ha mottatt varselet. I henhold til folketrygdloven må en permittert arbeidstaker være reell arbeidssøker for å kunne motta dagpenger. Dette innebærer at arbeidstakeren i utgangspunktet er forpliktet til å ta arbeid for andre arbeidsgivere i permitteringsperioden. Dersom arbeidstakeren har inngått en avtale om arbeid med en annen arbeidsgiver noe fram i tid, må den permitterende arbeidsgiveren normalt akseptere at det tar noe lenger tid før arbeidstakeren kan møte på arbeid igjen.

Hvem skal kalles tilbake først?

Dersom det er flere ansatte som er permitterte, og det bare er noen av disse som skal kalles tilbake til arbeid, kan det oppstå spørsmål om hvilke kriterier som gjelder for den nærmere utvelgelsen av hvem som skal få komme tilbake først. På samme måte som utvelgelsen av hvem som skal permitteres må skje etter saklige kriterier, må også utvelgelsen av hvem som skal få komme tilbake på jobb skje etter saklige kriterier. Slike saklige kriterier kan for eksempel være virksomhetens behov for den riktige kompetansen og ansiennitet.

Kan arbeidsgiver hente arbeidstakeren delvis tilbake?

Det kan være aktuelt å hente arbeidstakeren delvis tilbake til arbeid, slik at arbeidstakeren fortsatt er delvis permittert. I slike tilfeller vil det ikke være behov for et nytt permitteringsvarsel, og det vil heller ikke oppstå en ny arbeidsgiverperiode.

Hva må arbeidsgiver være særlig oppmerksom på ved arbeidstakerens tilbakekomst?

Arbeidsgiveren skal sikre et forsvarlig arbeidsmiljø, og plikter å sørge for at de ansattes fysiske og psykiske helse blir ivaretatt. Arbeidsgiveren bør fortsatt holde seg fortløpende oppdatert på helsemyndighetenes anbefalinger.

I kraft av styringsretten kan arbeidsgiveren pålegge de ansatte å følge smitteforebyggende tiltak som er saklig begrunnet og forholdsmessige. Arbeidsgiveren kan for eksempel innføre skjerpede rutiner for hoste- og håndhygiene. I mange virksomheter vil dessuten pålegg om hjemmekontor og restriksjoner mot utenlandsreiser være et saklig begrunnet og effektivt tiltak for å redusere smittefaren.

For ansatte som i sin stilling risikerer å møte mennesker som er smittet, tilsier kravet til et forsvarlig arbeidsmiljø at arbeidsgiveren også må sørge for hensiktsmessig verneutstyr.

Homble Olsby advokatfirma as

Akersgata 28 
0158 Oslo 

Tel (+47) 23 89 75 70
Faks (+47) 23 89 75 71

E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Meld deg på vårt nyhetsbrev


Homble olsby Legal500Homble olsby EuropeChambers2018