Koronaviruset - økonomiske problemer

Koronaviruset - økonomiske problemer

Vi opplever at stadig flere som kontakter oss er spesielt opptatt av sin egen økonomiske situasjon og hva som bør og må gjøres i denne forbindelse. Dette gjelder både virksomheter og enkeltmennesker. Økonomiske problemer er derfor valgt som dagens tema.

Selskaper som selv opplever økonomiske problemer

Styret og daglig leder i selskaper som opplever økonomiske utfordringer må være årvåkne og foreta løpende vurderinger av den økonomiske situasjonen og mulige tiltak for å unngå konkurs og et potensielt erstatningsansvar.

Styret skal sørge for at selskapet har en forsvarlig egenkapital. Styret har en handleplikt dersom egenkapitalen er lavere enn forsvarlig ut fra risikoen ved og omfanget av virksomheten i selskapet. Styret og daglig leder må derfor følge nøye med på selskapets drift, regnskaper og innlevering av offentlige oppgaver for å kunne iverksette tiltak tidsnok.

Tiltak som kan iverksettes kan være permitteringer, oppsigelser, innskjerping i inndriving av kundefordringer, låneopptak med eventuell pantsettelse av eiendeler, kapitalforhøyelse og andre kostnadsreduserende og inntektsøkende tiltak.

I tillegg har Stortinget åpnet for en del tiltak, som tilbakeføring av underskudd med beskattet overskudd fra tidligere år og utsettelse av betaling av formuesskatt. Det fremstår som at det vil komme ytterligere tiltak fremover.

Styret og daglig leder må være påpasselig med å dokumentere økonomiske vurderinger og inngåelse av avtaler. Dersom styret vurderer å inngi oppbudsbegjæring eller selskapet er nær konkursåpning, må styret og daglig leder være forsiktig med betaling av gjeld. Det samme gjelder for salg av eiendeler og salg av virksomheten helt eller delvis. Dette fordi det er en risiko for at disse transaksjonene vil omstøtes eller kreves erstattet av konkursboet.

Dersom styret og daglig leder ikke opptrer i samsvar med det som forventes, vil de kunne risikere å bli erstatningsansvarlige, anmeldt på grunn av straffbare forhold eller bli ilagt konkurskarantene, slik at de ikke vil kunne drive virksomhet i en periode fremover.

Arbeidstakere i selskaper med økonomiske problemer

Arbeidstakere i selskaper med økonomiske problemer kan oppleve usikkerhet blant annet knyttet til permittering og oppsigelse, eller at de ikke får betalt lønnen de har krav på. I disse situasjonene er det viktig at arbeidstakere er klar over hvilke rettigheter de har, og at de ikke forholder seg passive.

Arbeidstakere vil kunne trenge bistand til å overprøve permittering og eventuell oppsigelse. Arbeidstakere bør også tidlig søke bistand for å sende utleggsbegjæring for lønnskrav, ta saken til forliksrådet eller tingretten, eller begjære arbeidsgiver konkurs.

Konkursbegjæringer er kostnadsfritt for arbeidstakere, og kan være nødvendig dersom den manglende lønnsutbetalingen vedvarer over tid. Dersom arbeidsgiver går konkurs, vil arbeidstakere kunne ha krav på dekning av lønn og feriepenger fra NAV Lønnsgaranti.

NAV Lønnsgaranti dekker ikke utlegg arbeidstakerne har hatt for arbeidsgiver i forbindelse med for eksempel reiser. Arbeidstakere bør derfor unngå å legge ut for arbeidsgivere med økonomiske problemer. Homble Olsby | Littler bistår både selskaper og privatpersoner i arbeidsrettslige, kontraktsrettslige og pengekravsrettslige spørsmål.

Homble Olsby advokatfirma as

Akersgata 28 
0158 Oslo 

Tel (+47) 23 89 75 70
Faks (+47) 23 89 75 71

E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Meld deg på vårt nyhetsbrev


Homble olsby Legal500Homble olsby EuropeChambers2018