Koronaviruset - rollen som arbeidsgiver

Koronaviruset - rollen som arbeidsgiver

Flere av våre klienter er arbeidsgivere, og har stilt oss mange forskjellige spørsmål knyttet til sin rolle som arbeidsgiver. Spørsmål om smitteforebyggende tiltak, arbeidstid og permittering er noe alle er ekstra opptatt av. Derfor er disse tre områdene valgt ut som dagens tema.

Smitteforebyggende tiltak

Som arbeidsgiver er det i forbindelse med koronaviruset flere arbeidsrettslige problemstillinger det er lurt å ha tenkt gjennom, for eksempel; hvilke krav stilles til arbeidsmiljøet ved smittefare? Plikter de ansatte å følge smittevernstiltak iverksatt av arbeidsgiver? Kan de ansatte pålegges å arbeide utover alminnelig arbeidstid? Hvilke regler gjelder for permittering og oppsigelse?

Arbeidsmiljøloven stiller krav til et forsvarlig arbeidsmiljø. Arbeidsgiver plikter å sørge for at de ansattes fysiske og psykiske helse blir ivaretatt. I forbindelse med koronaviruset bør selskaper derfor gjennomføre en risikovurdering av smittefare ved arbeidsplassen og iverksette smitteforebyggende tiltak. Arbeidsgivere bør også å holde seg fortløpende oppdatert på helsemyndighetenes anbefalinger.

I kraft av styringsretten kan arbeidsgiver pålegge de ansatte å følge tiltak som er saklig begrunnet og forholdsmessige. Arbeidsgiver kan for eksempel innføre skjerpede rutiner for hoste- og håndhygiene. For ansatte som i sin stilling risikerer å møte mennesker som er smittet, tilsier kravet til et forsvarlig arbeidsmiljø at arbeidsgiver må sørge for hensiktsmessig verneutstyr. Dette kan for eksempel være aktuelt for vektere og butikkansatte.

I mange virksomheter vil pålegg om hjemmekontor og restriksjoner mot reise være et saklig begrunnet og effektivt tiltak for å redusere smittefaren. Disse tiltakene er også i tråd med myndighetens anbefalinger.

Arbeidstid

Flere arbeidsgivere kan i disse dager ha behov for at de ansatte arbeider utover normal arbeidstid. Dette kan for eksempel skyldes økt etterspørsel, sykdom blant de ansatte eller andre grunner.

Arbeidsmiljøloven stiller krav om at arbeidstidsordninger er slik at arbeidstaker ikke utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger og slik at det er mulig å ivareta sikkerhetshensyn. Forutsatt at dette kravet er oppfylt, gir loven partene adgang til å avtale avvikende arbeidstidsordninger ved lokal avtale. Fagforeninger med innstillingsrett kan også ved tariffavtale inngå andre arbeidstidsordninger enn de som følger av lovens kapittel 10.

Lovens utgangspunkt er at den alminnelige arbeidstiden ikke må overstige ni timer i løpet av 24 timer eller 40 timer i løpet av sju dager. Arbeidsgiver og arbeidstaker kan likevel avtale at grensen for daglig arbeidstid økes fra ni til 10 timer, og ved lokal avtale mellom virksomheten og tillitsvalgte kan grensen for daglig arbeidstid økes til 12,5 timer. Avtaler om avvikende arbeidstidsordninger må inngås skriftlig.

Arbeidsgiver kan også pålegge arbeidstaker å arbeide 10 timer overtid per uke, 25 timer per fire sammenhengene uker og 200 timer per 52 uker. Ved lokal avtale med tillitsvalgt kan det arbeides mer overtid, men dette kan bare pålegges arbeidstaker som i det enkelte tilfellet har sagt seg villig til det. I særlige tilfeller kan Arbeidstilsynet etter søknad tillate ytterligere overtidsarbeid.

Permittering og oppsigelse

Noen selskaper opplever et midlertidig tap i inntjening på grunn av færre kunder og/eller manglende levering på grunn av koronaviruset. I en slik situasjon har arbeidsgiver anledning til å redusere sine lønnskostnader ved å permittere ansatte.

For å avhjelpe arbeidsgivere som sliter økonomisk har regjeringen og Stortinget blitt enige om blant annet å kutte arbeidsgiverperioden ved permittering til to dager. De resterende 18 dagene vil dekkes av staten. Regelendringene innebærer at kostnadene ved permittering er redusert for arbeidsgiver, uten at arbeidstaker lider tap. Du kan lese mer om permittering her.

For det tilfellet at den økonomiske situasjonen ikke bedrer seg, vil arbeidsgiver måtte vurdere å gå til oppsigelse av ansatte. Oppsigelse som følge av at virksomheten har økonomiske problemer vil etter en konkret vurdering kunne oppfylle arbeidsmiljølovens krav om saklig begrunnelse.

Ta gjerne kontakt med oss hvis virksomheten din har behov for tilpasninger som følge av utbruddet av koronaviruset.

Homble Olsby advokatfirma as

Akersgata 28 
0158 Oslo 

Tel (+47) 23 89 75 70
Faks (+47) 23 89 75 71

E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Meld deg på vårt nyhetsbrev


Homble olsby Legal500Homble olsby EuropeChambers2018