LO og NHO er enige om midlertidige endringer i permitteringsreglene

LO og NHO er enige om midlertidige endringer i permitteringsreglene

Den 15. april 2021 ble LO og NHO enige om en midlertidig utvidet avbruddsperiode ved permittering fra 6 til 10 uker. Endringen skal vare frem til 30. september 2021, og gjør det enklere og mindre risikabelt for arbeidsgivere å ta tilbake permitterte arbeidstakere i arbeid.

1. Hva går endringen ut på?

Endringene innebærer at den såkalte «avbruddsperioden» i Hovedavtalen § 7 – 3 nr. 7, dvs. den perioden som permitterte arbeidstakere kan arbeide uten at permitteringen avbrytes, utvides fra 6 til 10 uker. Dette betyr at permitterte arbeidstakere kan tas tilbake i arbeid i inntil 10 uker før det inntrer en ny arbeidsgiverperiode, nytt krav til permitteringsvarsel og nytt krav til søknad om dagpenger.

2. Hvilke virksomheter kan benytte de endrede reglene?

Utvidet avbruddsperiode forutsetter at det foreligger en lokal enighetsprotokoll mellom partene i permitteringen, det vil si mellom den konkrete arbeidsgiveren og arbeidstakernes tillitsvalgte, om at Hovedavtalens regler om ansiennitet er fulgt.

3. Bekreftelse fra regjeringen

I tillegg til ovennevnte, forutsetter protokollen mellom LO og NHO at det foreligger bekreftelse fra regjeringen om:

  • at det ikke skal gå ut over arbeidstakerne dersom de tas inn i arbeid igjen mht. karensdager,
  • at det ikke må søkes om dagpenger på nytt ved ny permittering,
  • at regjeringen sikrer automatikk i at NAV umiddelbart starter opp utbetaling ved evt. ny permittering,
  • at det ytes dagpenger fra første dag etter avslutning av arbeidsperiode på inntil 10 uker, og
  • at arbeidsperioden ikke medregnes i maksimumsperioden for permittering.

Regjeringen har bekreftet ovenstående, samt at reglene om dagpenger ikke skal endres til ugunst for virksomhetene eller arbeidstakerne.

4. Hva med virksomheter som ikke er organiserte?

Ettersom forutsetningen for å benytte de endrede reglene er at det foreligger en lokal enighetsprotokoll om at Hovedavtalens ansiennitetsregler er fulgt, kan det spørres om den utvidede avbruddsperioden vil gjelde for ikke-organiserte virksomheter. Permitteringsreglene for ikke-organiserte virksomheter baserer seg imidlertid i stor grad på Hovedavtalens bestemmelser, og det er derfor grunn til å tro at den utvidede avbruddsperioden også vil gjelde for slike virksomheter. Om dette blir tilfelle i praksis, gjenstår likevel å se.

Homble Olsby advokatfirma as

Akersgata 28 
0158 Oslo 

Tel (+47) 23 89 75 70
Faks (+47) 23 89 75 71

E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Meld deg på vårt nyhetsbrev


Homble olsby Legal500Homble olsby EuropeChambers2018