Lovendringer for å bekjempe arbeidslivskriminalitet

Lovendringer for å bekjempe arbeidslivskriminalitet

Stortinget har nylig vedtatt flere lovendringer som skal gjøre det lettere å bekjempe arbeidslivskriminalitet. Endringene fører til et økt ansvar for arbeidsgivere. Homble Olsby har tidligere omtalt lovforslaget som ligger til grunn for endringene her.

1. Utbetaling av lønn

Fra 1. januar 2022 skal all lønn, feriepenger mv. utbetales til arbeidstakerens konto via bank eller annet godkjent foretak. Det vil med andre ord ikke være lov å betale lønn i kontanter. Formålet med endringen er å redusere bruk av svart arbeid, samt bedre de økonomiske vilkårene til de ansatte.

Fra 1. juli 2021 får Arbeidstilsynet kompetanse til å gi arbeidsgiver pålegg om å utbetale lønn og ev. annen godtgjøring når slike ytelser er gjort allment gjeldende for en bransje iht allmenngjøringsloven.

2. Større mulighet for å straffe arbeidsgivere fra 1. januar 2022

Det innføres to nye bestemmelser i straffeloven. De åpner for å straffe arbeidsgivere som utilbørlig eller forsettlig ikke overholder plikten til å yte lønn, feriepenger, overtidstillegg mv. som arbeidstakeren har krav på etter avtale, lov eller forskrift (såkalt lønnstyveri).  Strafferammen for lønnstyveri er bot eller fengsel inntil to år, mens ved grovt lønnstyveri kan det gis straff på opptil 6 års fengsel. 

I tillegg økes strafferammen for brudd på bestemmelser i arbeidsmiljøloven med to år, altså med til inntil fem års fengsel.

Toppledere får også større ansvar. En toppleder straffes med bøter eller fengsel inntil 2 år dersom foretaket ikke har en tjenestepersonsordning, eller ikke overholder minstekravene til denne iht Lov om obligatorisk tjenestepensjon.

3. Godkjenningsordning for bilbransjen

Fra 1. januar 2022 får Arbeids- og sosialdepartementet hjemmel til å utarbeide og fastsette forskrifter om en offentlig godkjenningsordning for virksomheter innenfor bilbransjen. Hvis en slik godkjenningsordning innføres blir det ulovlig å benytte tjenester som tilbys fra virksomheter uten slik godkjenning. I dag finnes det slike regler for renholdsbransjen.

Homble Olsby advokatfirma as

Akersgata 28 
0158 Oslo 

Tel (+47) 23 89 75 70
Faks (+47) 23 89 75 71

E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Meld deg på vårt nyhetsbrev


Homble olsby Legal500Homble olsby EuropeChambers2018