Lovproposisjon om ny offentlig tjenestepensjonsordning

Lovproposisjon om ny offentlig tjenestepensjonsordning

Arbeids-og sosialdepartementet la i går frem lovforslag om ny offentlig tjenestepensjon (Prop. 87 L 2018-2019). Lovforslaget bygger på den enighet som ble fremforhandlet mellom partene i arbeidslivet våren 2018, og vil (med noen unntak og overgangsregler) innebære at alle ansatte i offentlig sektor går over til å opptjene alderspensjon etter nye regler fra og med 1. januar 2020.

Den nye offentlige tjenestepensjonen er en såkalt «påslagsordning», som innebærer at pensjonen kommer i tillegg (dvs. som et «påslag») til folketrygden. Pensjonen blir m.a.o. ikke lenger en «bruttopensjon» som inkluderer pensjon fra folketrygden, slik som den er i dag. I opptjeningsperioden har pensjonsordningen mange fellestrekk med en innskuddspensjonsordning: Arbeidsgiver setter av (eller innbetaler i en pensjonsordning) en prosent av den ansattes lønn til fremtidig utbetaling av alderspensjon hvert år. Når den ansatte starter uttak av pensjon omregnes så pensjonsbeholdningen til en livsvarig ytelse. De ansatte kan starte uttak av pensjon fra fylte 62 år, dvs. på samme måte som i folketrygden og i tjenestepensjonsordninger i privat sektor.

Ny offentlig tjenestepensjonsordning er det foreløpige siste steget i den såkalte pensjonsreformen, som tidligere har medført betydelige endringer i både folketrygdloven og regelverket for tjenestepensjonsordninger i privat sektor. Ny offentlig tjenestepensjon ivaretar de sentrale hensynene bak pensjonsreformen; herunder prinsippene om alleårsopptjening, levealdersjustering, og fleksibelt og nøytralt uttak. Regelverket for ny offentlig tjenestepensjon forutsetter at også reglene for ny offentlig Avtalefestet pensjon («AFP») legges om og blir en livsvarig påslagsordning lik AFP i privat sektor.

De nye reglene vil tre i kraft fra 1. januar 2020. Det er lagt opp til et relativt finmasket nett av overgangsordninger. For ansatte med særaldersgrense må det lages særlige tilpasninger og særordninger. Partene i arbeidslivet har lagt et løp for å forhandle om dette gjennom våren/høsten 2019.

Homble Olsby advokatfirma as

Akersgata 28 
0158 Oslo 

Tel (+47) 23 89 75 70
Faks (+47) 23 89 75 71

E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Meld deg på vårt nyhetsbrev


Homble olsby Legal500Homble olsby EuropeChambers2018