Midlertidig lov om rekonstruksjon for å hindre konkurser

Midlertidig lov om rekonstruksjon for å hindre konkurser

Regjeringen har foreslått å endre reglene for gjeldsforhandlinger i konkurslovgivningen for å avhjelpe levedyktige bedrifter som rammes av inntektstap som følge av koronaviruset.

Forslaget innebærer at det vedtas en ny midlertidig lov om rekonstruksjonsforhandlinger. Loven er ment å erstatte konkurslovens regler om gjeldsforhandlinger som er lite benyttet i praksis. Virusutbruddet har aktualisert behovet for endringer i reglene. Mange bedrifter som ellers er levedyktige vil kunne oppleve likviditetsproblemer og underskudd.

Formålet med endringene er å gi effektive rekonstruksjonsregler som kan bidra til at normalt lønnsomme bedrifter reddes og arbeidsplasser og verdier sikres. Regjeringen har varslet at endringene på lengre sikt kan bli permanente.

Oppsummert foreslår regjeringen disse endringene:

  • Rekonstruksjonsforhandlinger skal kunne innledes på et tidligere tidspunkt enn i dag, mens skyldneren fortsatt har gjenstående midler. I dag kan gjeldsforhandlinger først begjæres når skyldneren ikke kan oppfylle forpliktelsene sine etter hvert som de forfaller. Etter de nye reglene kan skyldneren begjære åpning av rekonstruksjonsforhandlingen når skyldneren «har eller i overskuelig fremtid vil få alvorlige økonomiske problemer».
  • Kreditorer kan begjære åpnet rekonstruksjonsforhandlinger dersom de kan sannsynliggjøre at skyldneren er illikvid. Skyldneren kan på visse vilkår motsette seg at rekonstruksjon åpnes på dette grunnlaget.
  • Det skal gis større adgang til omgjøring av gjeld til aksjekapital ved at det bare blir krav om 50 % flertall på generalforsamlingen i selskapet istedenfor 2/3 flertall. Omgjøring av gjeld til aksjekapital medfører at kreditorene blir aksjonærer i selskapet.
  • Ved frivillig rekonstruksjon skal kravet til likebehandling av kreditorene fjernes. Bakgrunnen for endringen er at forslaget om rekonstruksjon ikke vil bli vedtatt uten at alle kreditorene godtar forslaget. Det er derfor ikke behov for et særskilt vern.
  • Ved tvangsakkord skal kravet om minimumsdividende på 25 % fjernes. Det innebærer at kreditorene ikke vil ha krav på en minimumsutbetaling ved rekonstruksjonsforhandlinger.
  • Regjeringen åpner for at det ved forskrift kan fastsettes midlertidige unntak fra det offentliges fortrinnsrett på merverdiavgift og skatt. Skatte- og avgiftskrav vil i så fall behandles likt med andre kreditorers krav.
  • Det åpnes for etablering av pantesikkerhet for lån til fortsatt drift i rekonstruksjonsperioden og finansiering av rekonstruksjonsforhandlingen. Pantesikkerheten kan tas i driftstilbehør, varelager og utestående fordringer og vil ha prioritet som legalpant foran alle andre panthavere.
  • Skyldnerens beskyttelse mot åpning av konkurs og gjennomføring av tvangsdekning styrkes under rekonstruksjonsforhandlinger. Regjeringen har foreslått å oppheve kreditors rett til å begjære konkurs eller kreve tvangsdekning etter henholdsvis tre og seks måneder.

Forslaget fra Regjeringen er foreløpig ikke behandlet av Stortinget. Det tas derfor forbehold om at det kan komme endringer. Se her for mer informasjon.

Homble Olsby advokatfirma as

Akersgata 28 
0158 Oslo 

Tel (+47) 23 89 75 70
Faks (+47) 23 89 75 71

E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Meld deg på vårt nyhetsbrev


Homble olsby Legal500Homble olsby EuropeChambers2018