Når har oppsigelsen kommet fram til arbeidstaker?

Når har oppsigelsen kommet fram til arbeidstaker?

Oppsigelser fra arbeidsgiver skal i utgangspunktet leveres til den ansatte personlig eller ved rekommandert brev. En fersk dom fra Borgarting lagmannsrett åpner for at oppsigelse på e-post eller ved levering i arbeidstakers postkasse i noen tilfeller også kan aksepteres.

1 Den oppsagte vaktmesteren

Dommen fra Borgarting lagmannsrett (LB-2021-118220) gjaldt en vaktmester i et boligsameie som ble sagt opp på tampen av prøvetiden. Oppsigelsen ble lagt i postkassen til vaktmesteren én dag før utløpet av prøvetiden og sendt på e-post samme dag. Ett av spørsmålene som ble forelagt for retten var om dette var nok til at oppsigelsen var gitt før utløpet av prøvetiden.

Styret i boligsameiet, som var vaktmesterens arbeidsgiver, hadde ringt på døren til vaktmesteren på formiddagen for å levere oppsigelsen. Vaktmesteren var hjemme på dette tidspunktet, men verken han eller ektefellen hans hørte at noen ringte på.

Senere samme ettermiddag forsøkte arbeidsgiver på nytt å ringe på, men da var vaktmesteren utenbys. Oppsigelsen ble da lagt i vaktmesterens postkasse og sendt til ham på e-post. Samtidig sendte styreleder i boligsameiet en SMS til vaktmesteren med varsel om oppsigelsen.

Etter arbeidsmiljøloven § 15-4 skal en oppsigelse fra arbeidsgiver gis til arbeidstaker personlig eller sendes i rekommandert brev til arbeidstakers adresse. Oppsigelsen anses for å ha funnet sted når den «har kommet fram til arbeidstaker […]».

I dommen fra Borgarting var oppsigelsen verken levert personlig til vaktmesteren eller sendt rekommandert. Kunne den likevel anses for å ha funnet sted før prøvetiden utløp?

2 Vurderingene til lagmannsretten

Retten tok først for seg e-posten med oversendelse av oppsigelsen. Elektronisk kommunikasjon likestilles ofte med papirbasert kommunikasjon, men bestemmelsen i arbeidsmiljøloven § 15-4 åpner i utgangspunktet ikke for oppsigelser på e-post.

Retten understreket likevel at loven ikke er til hinder for at oppsigelse gis i e-post hvis arbeidsgiver mottar bekreftelse fra arbeidstakeren om at han har mottatt oppsigelsen. I så fall vil oppsigelsen kunne sies å ha «kommet fram til arbeidstaker». Vaktmesteren hadde imidlertid ikke hatt tilgang til e-post mens han var utenbys. Retten la derfor til grunn at oppsigelsen ikke var kommet fram.

Når det gjaldt oppsigelsen lagt i vaktmesterens postkasse, trakk retten en parallell til vanlige avtalerettslige regler. Ifølge disse reglene anses skriftlig aksept å ha kommet fram når den er lagt på mottakerens kontor eller bolig, selv om den faktisk ikke er lest.

På samme måte mente retten at oppsigelsen som et utgangspunkt måtte anses å ha kommet fram når den var lagt i vaktmesterens postkasse. At vaktmesteren ikke var hjemme da oppsigelsen ble lagt i postkassen, var ikke avgjørende.  

Lagmannsretten konkluderte etter dette med at oppsigelsen var kommet fram til arbeidstakeren før utløpet av prøvetiden.

3 Praktiske råd når du skal gi oppsigelse:

  • Følg lovens hovedregel. Selv om lagmannsretten aksepterte oppsigelsen i vaktmesterens postkasse, kan det være individuelle omstendigheter som gjør at resultatet blir annerledes i andre saker. Det tryggeste er derfor å følge lovens hovedregel om personlig overlevering eller rekommandert forsendelse.
  • Sørg for dokumentasjon. Gir du oppsigelse på andre måter enn etter lovens regel, bør du sørge for å ha dokumentasjon på at oppsigelsen reelt sett har kommet fram. Ved e-post kan du for eksempel be om leverings-/lesebekreftelse, mens det ved levering i postkasse kan være lurt å ta et bilde av at forsendelsen faktisk er levert.
  • Vær ute i god tid. Spørsmålet om når oppsigelsen har kommet fram, kommer bare på spissen når tidspunktet har en rettslig konsekvens – for eksempel ved utløpet av prøvetiden eller i forbindelse med et månedsskifte. En del problemer kan derfor unngås ved å være tidlig ute og gi oppsigelsen i god tid før fristen.

Homble Olsby advokatfirma as

Akersgata 28 
0158 Oslo 

Tel (+47) 23 89 75 70

E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Meld deg på vårt nyhetsbrev


Homble olsby Legal500Homble olsby EuropeChambers2018