Nye ansatte? Slik får du mest mulig ut av prøvetiden

Nye ansatte? Slik får du mest mulig ut av prøvetiden

Både blant arbeidsgivere og arbeidstakere er det en utbredt oppfatning at prøvetiden ikke har noen realitet. Slik trenger det ikke være. Vi gir deg tipsene du trenger for å bruke prøvetiden til det den er ment for: å teste ut om den nyansatte passer i stillingen.

Formålet med prøvetid er at arbeidsgiver skal ha en viss periode til å vurdere om den man har ansatt, passer i stillingen. Dette skal også redusere risikoen for feilansettelser. Reglene for oppsigelse er derfor annerledes i prøvetiden enn det som gjelder ellers.

Kort fortalt er det tre viktige forskjeller på oppsigelse før og etter prøvetidsperioden. For det første er vilkårene for oppsigelse mindre strenge enn ellers, dersom oppsigelsen skyldes arbeidstakers tilpasning til arbeidet, faglige dyktighet eller pålitelighet. Høyesterett har fastslått at terskelen for å si opp en ansatt i prøvetiden skal være noe lavere enn ellers, og at forskjellen ikke er ubetydelig.

For det andre er oppsigelsestiden kortere, og for det tredje har arbeidstaker som hovedregel ikke rett til å stå i stilling dersom hun er uenig i oppsigelsen og går til søksmål. Dette betyr i praksis at en prøvetidsoppsigelse innebærer mindre risiko for arbeidsgiver enn dersom man venter til etter at prøvetiden har løpt ut.

Her får du fem konkrete tips til hvordan du kan bruke prøvetiden på en best mulig måte:

1 Ha prøvetidsbestemmelse i arbeidsavtalen

En forutsetning for at prøvetidsreglene skal gjelde, er at arbeidsavtalen uttrykkelig sier at den ansatte er ansatt på en bestemt prøvetid. Gjør den ikke det, gjelder de vanlige oppsigelsesreglene allerede fra starten av.

Når arbeidsavtalen inneholder en slik prøvetidsbestemmelse, er oppsigelsestiden i prøvetiden 14 dager. Dette gjelder både ved oppsigelse fra arbeidsgiver og fra arbeidstaker. I prøvetiden regnes også oppsigelsesfristen fra den datoen oppsigelsen gis, i stedet for fra første dag i måneden etter.

Prøvetiden kan være på inntil seks måneder, og for å få et best mulig vurderingsgrunnlag er det som oftest hensiktsmessig å ha en så lang prøvetid. Prøvetidsbestemmelsen bør også fastsette at perioden kan forlenges dersom arbeidstaker har fravær i prøvetiden og dette ikke skyldes arbeidsgiver.

2 Still konkrete og målbare krav

Selv om terskelen for oppsigelse er lavere i prøvetiden enn ellers, er det ikke fritt frem. Det er fortsatt arbeidsgiver som må kunne dokumentere at arbeidstaker ikke fungerer godt nok i stillingen. Rettspraksis viser at dette er lettere dersom man allerede fra starten av har stilt konkrete og målbare krav, for eksempel i form av personlige budsjetter eller forventet produksjon.

3 Dokumenter opplæringen

For at en prøvetidsoppsigelse skal være gyldig, må arbeidstakeren ha fått nødvendig opplæring og veiledning. Her må man naturligvis se hen til arbeidstakerens kompetanse og erfaring – det kreves mer opplæring når man ansetter en nyutdannet enn en med mye erfaring. Uansett er det en fordel å kunne dokumentere at arbeidstaker har fått grunnleggende informasjon om virksomheten ved onboarding, i tillegg til et opplæringstilbud tilpasset sitt nivå.

4 Dokumenter tilbakemeldinger

I et ønske om å være snill er det fristende å unngå å gi negative tilbakemeldinger. Det kan straffe seg. For at en prøvetidsoppsigelse skal stå seg, bør arbeidstakeren ha fått tilbakemeldinger på prestasjonene sine og en reell mulighet til å forbedre seg. Dette kan for eksempel gjøres gjennom jevnlige oppfølgingsmøter med den ansatte. For å unngå bevisproblemer i ettertid er det også lurt å sørge for at i alle fall en del av tilbakemeldingene nedtegnes skriftlig.

5 Husk sluttdatoen for prøvetiden!

Utløpet av prøvetiden er avgjørende for om de spesielle reglene for prøvetidsoppsigelse gjelder. Går man bare én dag over tiden, gjelder de vanlige reglene. I en ny kjennelse har Høyesteretts ankeutvalg fastslått at prøvetiden regnes fra dato til dato. Begynner prøvetiden 1. januar, løper den altså ut 1. juli. For å være på den trygge siden anbefaler vi likevel at man som arbeidsgiver er ute i god tid og ikke venter til siste dag med å gi oppsigelsen.

Homble Olsby advokatfirma as

Akersgata 28 
0158 Oslo 

Tel (+47) 23 89 75 70

E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Meld deg på vårt nyhetsbrev


Homble olsby Legal500Homble olsby EuropeChambers2018