Oppdatering på regelverksfronten

Oppdatering på regelverksfronten

Den siste tiden har det vært stor aktivitet på Stortinget, og flere nye lovbestemmelser er sanksjonert. Her kommer en rask oppsummering.

1. Adgang til opplæring og utdanning med dagpenger

Etter gjeldende rett skal det ikke gis dagpenger til personer som gjennomgår utdanning eller opplæring. Arbeids- og sosialdepartementet har likevel en snever hjemmel til å gi forskrift om unntak fra denne regelen. Fra 1. juli 2021 blir forskriftskompetansen utvidet, noe som gjør at departementet får en generell adgang til å gi utfyllende forskrifter om når dagpenger kan kombineres med opplæring eller utdanning. Etter at endringen trer i kraft vil ikke departementet lenger vil være bundet av lovfestede begrensninger som for eksempel at opplæringen må skje utenom normal arbeidstid.

2. Nemndsløsning for gjengjeldelsessaker etter varsling

Dersom en arbeidstaker har varslet om kritikkverdige forhold ved arbeidsgivers virksomhet og mener seg utsatt for ulovlig gjengjeldelse, må arbeidstakeren i dag reise sak for domstolen for å få avklart tvisten. Fra og med 1. juli 2021 er det Diskrimineringsnemnda som får myndighet til å avgjøre tvister om gjengjeldelse etter varsling. Les mer om nemndsløsningen her.

3. Forlengelse av permitterte arbeidstakeres adgang til medlemskap i pensjonsordninger som følge av Covid-19

Endringene i foretakspensjonsloven, innskuddspensjonsloven og tjenestepensjonsloven som gir arbeidsgivere muligheten til å beslutte at permitterte ansatte skal fortsette som medlemmer i pensjonsordningen er forlenget til og med 30. september 2021.

Homble Olsby advokatfirma as

Akersgata 28 
0158 Oslo 

Tel (+47) 23 89 75 70
Faks (+47) 23 89 75 71

E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Meld deg på vårt nyhetsbrev


Homble olsby Legal500Homble olsby EuropeChambers2018