Regelendringer i pensjonsordningen - egen pensjonskonto

Regelendringer i pensjonsordningen - egen pensjonskonto

Tidligere i år ble utkast til forskrifter om egen pensjonskonto sendt ut på høring. Høringsfristen var 3. august 2020 og de nye reglene trer trolig i kraft i starten av 2021. Formålet med regelendringene er å legge til rette for at arbeidstakere skal kunne få best mulig pensjon. Arbeidstakere skal kunne velge hvem som skal forvalte pensjonskapitalen, noe som vil føre til større konkurranse i markedet.

De nye reglene innebærer at arbeidstakere som er medlem av innskuddspensjonsordninger kan få samlet pensjonskapitalen på en konto. Dette gjelder både innskudd fra nåværende arbeidsgiver og opptjent pensjonskapital fra tidligere arbeidsforhold (kapitalbevis). Dersom arbeidstaker ikke reserverer seg mot overføringen, vil samling av pensjonsmidlene bli gjennomført. Regelendringen vil blant annet føre til at arbeidstakere ikke selv må dekke forvaltnings- og administrasjonskostnadene for pensjonskapital opptjent i tidligere arbeidsforhold. Arbeidstaker vil også få adgang til å velge egen pensjonsleverandør til å forvalte opptjent pensjonskapital og fremtidige innskudd.

Det vil også bli innført en regel om at elektronisk kommunikasjon skal være foretrukket kommunikasjonsform i spørsmål knyttet til pensjonsordning. Dette gjelder både for arbeidstaker, arbeidsgiver og pensjonsleverandør. Regelen skal sørge for at det skal kunne kommunisere på enklest mulig måte i spørsmål knyttet til pensjon. Arbeidstaker kan reservere seg mot at elektronisk kommunikasjon skal være foretrukket kommunikasjonsform.

For arbeidsgiver fører de nye reglene til at de vil ha informasjonsplikt til arbeidstakerne om samling av pensjonsmidlene på egen pensjonskonto. Dette innebærer å informere arbeidstakerne om hvilke konkrete pensjonskapitalbevis som vil bli overført, størrelsen på midlene, den institusjon pensjonskapitalbevisene forvaltes og virkningen av at tidligere opptjent pensjonskapital overføres til arbeidsgivers pensjonsordning. Arbeidsgiver skal også informere om arbeidstakers adgang til å inngå avtale med en selvvalgt institusjon. Det er arbeidsgivers pensjonsleverandør som vil være ansvarlige for å skaffe arbeidsgiver nødvendig informasjon, slik at arbeidsgiver kan oppfylle informasjonsplikten.

Informasjonsplikten skal gi arbeidstaker anledning til å ta stilling til om det vil lønne seg å overføre sine pensjonskapitalbevis til arbeidsgivers pensjonsordning, en annen pensjonsordning, eller om vedkommende bør beholde sine pensjonskapitalbevis der de i utgangspunktet forvaltes.

I tillegg vil ansatte få med seg oppspart pensjon, selv om arbeidsforholdet avsluttes før det har gått 12 måneder. Dette kan føre til økte pensjonskostnader for arbeidsgiver. Frem til regelendringen har pensjonskapital som er satt av til arbeidstakere som har sluttet innen 12 måneder etter arbeidsforholdet ble etablert blitt tilbakeført til pensjonsordningens innskuddsfond. Denne regelendringen vil ha virkning fra 1. januar 2021.

Homble Olsby advokatfirma as

Akersgata 28 
0158 Oslo 

Tel (+47) 23 89 75 70
Faks (+47) 23 89 75 71

E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Meld deg på vårt nyhetsbrev


Homble olsby Legal500Homble olsby EuropeChambers2018