Regjeringen vil gjeninnføre kollektiv søksmålsrett

Regjeringen vil gjeninnføre kollektiv søksmålsrett

Arbeids- og sosialdepartementet sendte tirsdag 2. november 2021 ut et forslag om å gjeninnføre kollektiv søksmålsrett på høring. 

I Hurdalsplattformen varslet Støre-regjeringen flere regelendringer i arbeidsmiljøloven. Les vår oppsummering av de varslede endringene i den politiske plattformen her.

Blant endringene regjeringen har varslet, er gjeninnføring av kollektiv søksmålsrett ved ulovlig innleie fra bemanningsforetak. En ordning med kollektiv søksmålsrett gir fagforeninger adgang til å reise søksmål i eget navn ved brudd på lovfestede innleieregler i virksomheter som har leid inn arbeidstakere fra bemanningsforetak.

En slik søksmålsrett for fagforeninger ble opprinnelig innført i 2013, men ble senere opphevet av Solberg-regjeringen i 2015. Nå har altså den nye regjeringen sendt ut et forslag om gjeninnføring av tilsvarende regler på høring.

Kartlegginger viser at få saker om ulovlig innleie bringes inn for domstolene. I høringsbrevet peker departementet på frykt for konflikt og tap av arbeid/oppdrag som en mulig årsak. Innleieoppdrag er dessuten ofte kortvarige, og mange innleide er utenlandske og/eller uorganiserte arbeidstakere. Etter departementets syn taler dette for at det er behov for forsterkede tiltak for å reagere mot ulovlig innleie, slik som kollektiv søksmålsrett.

Departementet viser til at innleide arbeidstakere med en ordning med kollektiv søksmålsrett vil kunne slippe belastningen med å gå til sak selv, og at fagforeninger generelt kan ha en bedre innsikt i innleievirksomhetens innleiepraksis, også over tid. Videre vil en slik ordning gi mulighet til å anlegge søksmål i situasjonene hvor dette er av mindre interesse for den innleide selv, men hvor det foreligger en ulovlig praksis som har betydning for virksomhetens egne ansatte og for de totale forholdene på arbeidsplassen. Brudd på innleiereglene kan videre få samfunnsmessige konsekvenser og påvirke konkurranseforholdene for virksomhetene som etterlever regelverket.

Hvis forslaget blir vedtatt kan det innebære at det reises flere krav mot virksomheter når det gjelder ulovlig innleie. Dette kan bidra til at flere ulovlig innleide får fast ansettelse og/eller erstatning.

Fristen for å sende inn høringssvar er 14. desember 2021.

Homble Olsby advokatfirma as

Akersgata 28 
0158 Oslo 

Tel (+47) 23 89 75 70
Faks (+47) 23 89 75 71

E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Meld deg på vårt nyhetsbrev


Homble olsby Legal500Homble olsby EuropeChambers2018