Vil endre arbeidsmiljølovens regler om trakassering

Vil endre arbeidsmiljølovens regler om trakassering

På kvinnedagen 8. mars sendte regjeringen ut et høringsforslag om trakassering i arbeidslivet. Forslaget er et ledd i oppfølgingen av Hurdalsplattformen, hvor regjeringen varslet at styrking av arbeidet mot vold og trakassering i arbeidslivet ville være en prioritert oppgave.

I høringsnotatet foreslår regjeringen å ratifisere ILO-konvensjonen om avskaffelse av vold og trakassering i arbeidslivet, og å endre arbeidsmiljølovens regler om trakassering. Høringsfristen er satt til 8. juni 2022.

Endringsforslagene

Arbeidsmiljøloven pålegger allerede i dag arbeidsgivere å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Arbeidsgiver skal blant annet beskytte arbeidstakerne mot vold, trusler og uheldige belastninger. Både trakassering og andre uakseptable handlinger er forbudt.

Regjeringen foreslår nå noen mindre endringer i arbeidsmiljøloven for å fremme vernet mot trakassering. Forslagene vil ikke gjøre arbeidsmiljølovens vern mot vold og trakassering større eller mindre enn det er i dag, men har først og fremst et opplysningsformål. Endringsforslagene skal gjøre det lettere for brukere av arbeidsmiljøloven å forstå hva som menes med trakassering, og å vurdere om man har blitt utsatt for trakassering.

Dette er endringsforslagene som er sendt ut på høring:

  1. Det er foreslått å innta en presisering i arbeidsmiljøloven om at lovens vern mot trakassering også innebærer et vern mot seksuell trakassering.
  2. Det er foreslått å innta definisjoner av begrepene «trakassering» og «seksuell trakassering» i arbeidsmiljøloven. Disse skal være identiske med likestillings- og diskrimineringslovens definisjoner.
  3. Det er foreslått å innta en presisering i arbeidsmiljøloven om at verneombudet skal påse at arbeidstakernes psykososiale arbeidsmiljø er ivaretatt.

Flere dokumentasjons- og opplæringsplikter?

I tillegg til disse forslagene signaliserer regjeringen i høringsnotatet at den vurderer nye dokumentasjons- og opplæringsplikter knyttet til trakassering.

For det første har departementet bedt om høringsinstansenes syn på om det bør fremgå uttrykkelig i lov eller forskrift at arbeidsgivere må ha rutiner for å forebygge og følge opp trakassering på arbeidsplassen. Etter dagens regler er arbeidsgivere pålagt å ha rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av arbeidsmiljølovgivningen. Rettslig sett innebærer derfor heller ikke dette forslaget annet enn en klargjøring av dagens regler. Et uttrykkelig krav om rutiner vil derfor først og fremst være et virkemiddel for å bevisstgjøre arbeidsgivere om hvilke krav som gjelder.

For det andre har departementet har bedt om tilbakemelding på om arbeidsgivere skal få en spesifikk plikt til å gi verneombudene opplæring i hvordan vold og trakassering på arbeidsplassen skal håndteres. Hvis dette forslaget blir vedtatt, kan det medføre noe administrativt merarbeid og økte kostnader for virksomhetene.

Homble Olsby advokatfirma as

Akersgata 28 
0158 Oslo 

Tel (+47) 23 89 75 70

E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Meld deg på vårt nyhetsbrev


Homble olsby Legal500Homble olsby EuropeChambers2018